image008

Відповідно до ч.1 ст. 199 ЗК України, бонітування ґрунтів – це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер, та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.

Згідно до положень ст.5 Закону України «Про оцінку земель», дані бонітування ґрунтів є складовою частиною державного земельного кадастру та є основою проведення економічної оцінки сільськогосподарських угідь, і враховуються при визначенні екологічної придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Дані з економічної оцінки земель є основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур.

Грошова оцінка земельних ділянок, залежно від призначення та порядку проведення, може бути нормативною і експертною.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених цим Законом, а також іншими законами.

За приписами ст. 16 Закону України «Про оцінку земель», – бонітування ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 7 років.

Суцільні роботи з бонітування ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення в Україні вперше проведені у 1993 році. За результатами першого туру великомасштабних обстежень ґрунтів України було виявлено близько 5 тис. ґрунтових відмін. Було здійснено агровиробниче групування ґрунтів, що базується на уніфікації ознак і стандартному кодуванні агровиробничих груп та їхніх підрозділів. Об’єднані в номенклатурний список агрогрупи ґрунтів (загальна кількість 222 одиниці) покладено в основу бонітування ґрунтів. Отримані показники використано при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення.

Читайте також: Особливості зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності

Враховуючи положення ст.16 Закону України «Про оцінку земель» повторного проведення суцільного бонітування ґрунтів земель, що розташовані на території України, у визначений Законом строк проведено не було. Таким чином, останнє бонітування ґрунтів проводилось 24 роки тому.

Оскільки дані бонітету ґрунтів лягають в основу нормативно-грошової оцінки  та  експертної грошової оцінки земельних ділянок, дані такої оцінки є економічно необґрунтованими, а проведення її індексації не дає належного ефекту, у зв’язку з чим, місцеві бюджети недоотримують надходження зі сплати земельних податків та орендної плати.

Викладене свідчить про необхідність забезпечення фінансування робіт з проведення бонітування ґрунтів, що в свою чергу слугуватиме збільшенню надходжень до місцевого бюджету.

1390 Просмотров