201618.09
права учасника АТО: суд скасував відмову у наданні дозволу на відведення з/д ОСГ у власність та зобов’язав сільраду

Учасник АТО звернувся до сільради з метою отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. В результаті розгляду його заяви сільрада рішенням сесії відмовила в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення з/д у власність для ведення ОСГ. Дане рішення учасник АТО оскаржив до адміністративного суду.

Сільрада мотивувала своє рішення обмеженістю земельного ресурсу та відсутністю у учасника АТО реєстрації місцепроживання на території сільради.

Розглядаючи справу суд прийняв до уваги наступне: учасник АТО додав до заяви в сільраду довідку про участь в АТО, копію посвідчення учасника бойових дій, довідку про відсутність прав власності чи прав користування з/д за цільовим призначенням ОСГ, графічні матеріали, на яких зазначене бажане місцерозташування земелної ділянки, паспорт, інден. Номер, тобто весь пакет документів передбачений ЗК України для  розгляду питання виділення з/д.  Суд дослідив Альбом-атлас сільради на предмет резервування з/д для учасників АТО і встановив, що сільрадою землі на резервування не подавались, проте вільні землі є у наявності.

Ч.14, ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачає, що учасникам АТО здійснюється першочергове відведення земельних ділянок. Підставою відмови у наданні з/д в межах норм безплатної приватизації ч. 7, ст. 118 ЗК України визначає лише   невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою.

Відповідно до ч.10 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

У своєму рішенні від 16 вересня 2015 року у справі №21-1265а15 (яке є обов’язковим для всіх судів в порядку ст.244-2 КАС України), Верховний Суд України вказав, що спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним (що узгоджується з положеннями ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року) та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, або неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення.

З урахуванням вказаної правової позиції Верховного Суду України, того, що позивач ОСОБА_4 звернувся до суб’єкта владних повноважень з приводу надання йому дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га (тобто в межах норм, встановлених п. «б» ч.1 ст.121 ЗК України) для ведення особистого селянського господарства і отримав відмову згідно рішення п’ятої позачергової сесії сьомого скликання ОСОБА_2 сільської ради Великобагачанського району Полтавської області від 15 лютого 2016 року, яка судом визнається протиправною, з урахуванням того, що підставами для відмови у задоволенні заяви ОСОБА_4 стали такі підстави, як не зареєстроване його місце проживання на території ОСОБА_2 сільської ради та обмеженість земельного ресурсу, які суд вважає неправомірними, суд, виходячи з п.3 прохальної частини позовної заяви ОСОБА_4, обирає спосіб захисту порушеного права позивача як необхідність зобов’язати ОСОБА_2 сільську раду Великобагачанського району Полтавської області надати учаснику антитерористичної операції ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в розмірах, не більше 2,0 гектара.

В результаті, суд прийняв рішення, згідно якого скасував відмовне рішення сільради та зобов’язав сільраду не розглянути повторно заяву учасника АТО як зазвичай це буває у такого типу рішеннях, а саме надати дозвіл учаснику АТО на розробку проекту землеустрою щодо відведення з/д у власність для ведення ОСГ, не більше 2,0 га.

Посилання:

https://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58747973

1454 Просмотров