88_0.640

Починаючи з жовтня 2016 року Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру запроваджено погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок виключно за принципом екстериторіальності.

Згідно даних Держгеокадастру, станом на початок 2017 року  на погодження надійшло 34 802 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з них 22 474 – погоджено, 12 328 – повернуто на доопрацювання.

Держгеокадастр зазначає, що переважні причини відмови у погодженні проектів землеустрою: непроведення топографо-геодезичного знімання під час формування земельної ділянки; відсутність прив’язки до Державної геодезичної мережі під час топографо-геодезичного знімання; спроби зміни цільового призначення земельної ділянки в обхід мораторію; невідповідність даних про інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт, відомостям, які містяться у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників. При цьому, виконавці робіт із землеустрою зазначають існування законодавчих упущень та недоліків  екстериторіального погодження проектів землеустрою.

Відповідно до п. 2 Тимчасового порядку взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580 (далі – Тимчасовий порядок), – для погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (далі – проект землеустрою) особа, яка відповідно до вимог статті 26 Закону України “Про землеустрій” є розробником проекту землеустрою (далі – розробник), подає до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою у паперовому та електронному вигляді.

п. 7 Тимчасового порядку, -система електронного документообігу Держгеокадастру за принципом випадковості вибирає територіальний орган Держгеокадастру, який здійснюватиме погодження проекту землеустрою, та не пізніше наступного робочого дня з дня надходження проекту землеустрою передає відповідному територіальному органу Держгеокадастру матеріали, зазначені у пункті 5 цього Порядку.

п.8 Тимчасового порядку, -розгляд та погодження або відмова у погодженні проектів землеустрою здійснюються працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які вибрані за принципом випадковості системою електронного документообігу Держгеокадастру.

п. 13 Тимчасового порядку, – розгляд та погодження або відмова у погодженні проектів землеустрою, здійснюються експертами державної експертизи у порядку черговості їх надходження відповідно до вимог, встановлених статтею 1861 Земельного кодексу України.

п.19. Тимчасового порядку, -у разі надання висновку про відмову в погодженні проекту землеустрою, розробник після усунення зауважень та пропозицій може подати його для погодження відповідно до вимог цього Порядку.

З наведеного вбачається, що у випадку відмови у погодженні проекту землеустрою, виконавець після усунення зауважень та пропозицій, повторно подає проект землеустрою на погодження і процес починається спочатку, тобто проект землеустрою знову у порядку випадковості передається до територіального органу Держгеокадастру та в подальшому до іншого експерта.

Читайте також: Визнання кредитного договору недійсним: бути чи не бути

Оскільки, інший експерт при повторній перевірці оцінює проект землеустрою зі своєї точки зору, при цьому тлумачить норми чинного земельного законодавства суб’єктивно, поширеними є випадки повторної відмови у погодженні проекту землеустрою з підстав, які не було вказано при первинному погодженні. Варто наголосити, що чинним законодавством не передбачено єдиної методики, якою керувались би, у своїй діяльності експерти при погодженні проекту землеустрою. Також, на нашу думку, неоднозначною є позиція законодавця, згідно якої, проект землеустрою при повторному погодженні, проходить всі етапи спочатку і передається в роботу новому експерту, при цьому відсутня уніфікація вимог до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Підсумовуючи зазначаємо, що прогалини у чинному земельному законодавстві, стосовно  погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності, негативно впливають на реалізації реформи та слугують зловживанню своїм становищем посадовими особами територіальних органів Держгеокадастру.

2482 Просмотров