2fd7a2dea6d47c0405fbba180846ff2c_XL

З часом, у кожної особи виникає необхідність оформити право власності на власну земельну ділянку, у зв’язку з чим вона звертається до розробника документації із землеустрою.

У відповідності до приписів ст.26 Закону України «Про землеустрій», – розробниками документації із землеустрою є:

– юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

– фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Отримання сертифіката інженера-землевпорядника врегульоване законом, однак, в силу деяких неузгодженостей та неясності норм, які регулюють порядок отримання згаданого сертифікату, вважаємо за необхідне навести алгоритм дій, необхідних для успішного складання іспиту та отримання сертифікату інженера-землевпорядника.

Згідно ст. 14 Закону України «Про землеустрій», – До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою, належить здійснення сертифікації інженерів-землевпорядників, утворення Кваліфікаційної комісії та ведення Державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів.

У відповідності до ст.66 Закону України «Про землеустрій», – Сертифікованими інженерами-землевпорядниками є особи, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі знань землеустрою, мають стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, склали кваліфікаційний іспит, одержали сертифікат та зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до цього Закону.

Складання інженерами-землевпорядниками кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюється на базі факультетів землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджується професійна компетентність особи, рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із землеустрою.

Так, інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника подає до Кваліфікаційної комісії:

заяву за встановленою формою (Додається);

копію документа про вищу освіту у галузі знань із землеустрою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (Копія диплому про вищу освіту, що подається особою, зацікавленою у складанні кваліфікаційного іспиту, має бути чіткою, розбірливою, без масштабування (збільшення або зменшення), засвідчена написом «Згідно оригіналу» та особистим підписом заявника);

документ, що підтверджує стаж роботи (Копії всіх сторінок трудової книжки або іншого документу, який підтверджує стаж роботи, що подається особою, зацікавленою у складанні кваліфікаційного іспиту, має бути чіткою, розбірливою, без масштабування (збільшення або зменшення), засвідчена написом «Згідно оригіналу» та особистим підписом заявника);

рекомендації керівника стажування (Додається);

перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складенні якої інженер-землевпорядник брав участь, засвідчений керівником стажування (Перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складенні якої інженер-землевпорядник брав участь, рекомендується засвідчити печаткою та підписом керівника суб’єкту господарювання, що виступав розробником документації із землеустрою);

копії двох схем, та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник брав участь (Копії двох схем, та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, що подаються особою, зацікавленою у складанні кваліфікаційного іспиту, мають бути чіткими, розбірливими, без масштабування (збільшення або зменшення), засвідчені написом «Згідно оригіналу» та особистим підписом заявника.).

Як було зазначено вище, інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, подає до Кваліфікаційної комісії копії двох схем, та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник брав участь, зокрема:

– схеми землеустрою і техніко-економічних обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

– проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;

– проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

– проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;

– проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

– проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення;

– проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

– проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

– проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

– проекти землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм;

– проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів;

– проекти землеустрою щодо визначення розміру та режиму використання земельних ділянок смуг відведення;

– проекти землеустрою щодо визначення розмірів берегових смуг водних шляхів;

– проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості);

– проекти землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони курортів;

– проекти землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

– технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

– технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів;

– технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

– технічна документація з бонітування ґрунтів;

– технічна документація з економічної оцінки земель.

Разом з тим, до кваліфікаційного іспиту не можуть подаватися звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, технічна документація із землеустрою та інші матеріали, що не належать до схем та проектів землеустрою, в тому числі:

– технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

– технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

– технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

– технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

– матеріали ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель під час здійснення землеустрою;

– матеріали інвентаризації земель під час здійснення землеустрою;

– документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону.

Читайте також: Щодо питання оплати за користування земельною ділянкою у натуральній формі за договором оренди

Особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, подають заяву із необхідними документами до Кваліфікаційної комісії. Заява направляється поштою або подається особисто на адресу Держгеокадастру України  (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3). Держгеокадастр України забезпечує прийом заяв та передачу їх секретарю Кваліфікаційної комісії у триденний строк з дня їх подання. Секретар Кваліфікаційної комісії реєструє заяву у книзі вхідної і вихідної кореспонденції Кваліфікаційної комісії.

                                                                                                                                                                                  Кваліфікаційна комісія

ЗАЯВА

   Заявник _______________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта) особи,зацікавленої у складанні кваліфікаційного іспиту)
________________________________________________________________________
(місце проживання/перебування)
________________
(телефон)
_______________
(факс)
______________________
(адреса електронної пошти)
    Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника.

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних для використання їх відповідно до вимог Законів України «Про землеустрій», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та «Про захист персональних даних».

    Заявник ____________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
_________________
(дата)

Кваліфікаційна комісія

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ КЕРІВНИКА СТАЖУВАННЯ

 

Петренко Іван Володимирович, у період з 01 січня 2011 року по 30 січня 2016 року працював на посаді інженера-землевпорядника у ТОВ «Геоземля». За час стажування брав участь як стажист у складанні документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель. У роботі виявляє професійну компетентність як інженер-землевпорядник, а рівень його кваліфікації і знань відповідає вимогам до виконавців робіт із землеустрою.

Може бути допущений до складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника.

Керівник стажування,

директор ТОВ «Геоземля»

____________
(підпис)

М.П.І.Г. Іваненко
(ініціали, прізвище)30 січня 2016 р.
(дата)

ПЕРЕЛІК

документації із землеустрою та/або оцінки земель,

у складенні якої брав участь Петренко Іван Володимирович

під час стажування у ТОВ «Геоземля»

 

Найменування документації із землеустрою та/або оцінки земель Кількість
1 Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 4
2 Технічна документація щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 22
3 Технічна документація з нормативної грошової оцінки населених пунктів 5
4 Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) 3
Директор ТОВ «Землеустрій» ____________
(підпис)

М.П.І.Г. Іваненко
(ініціали, прізвище)30 січня 2016 р.
(дата)

Перелік вищих навчальних закладів, які уклали договір з Держгеокадастром про співробітництво щодо підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів

з/п

Назва навчального закладу Адреса, телефон Форма власності Рівень акредитації
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України

(Навчально-науково-виробничний центр «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин»)

 

03041, м. Київ,

вул. Героїв Оборони, 11 (вул. Васильківська, 17)

(044) 259-97-31,

258-11-54


 

Державна ІV
2 Львівський національний аграрний університет 80381, Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни,

вул. В. Великого, 1

(032) 22-42-335,

22-42-919,

22-42-995

 

Державна ІV

3 Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (Міжгалузевий інститут безперервної освіти) 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19,

(056) 373-07-44,

(0562) 46-90-56

47-33-30

 

Державна ІV
4 Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури» 03037, м. Київ-37,

вул. Освіти , 4

(044) 245-48-56

Державна ІV
5 Харківський національний аграрний університет імені     В. В. Докучаєва 62483, с. «Комуніст-1», учбове містечко ХНАУ, Харківський район, Харківська область

(0572) 99-71-46

99-60-67

Державна ІV
6 Національний університет «Львівська політехніка» 79013, м. Львів,
вул. Степана Бандери, б. 12(032) 2582631
Державна ІV
7 Національний авіаційний університет 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1

(044) 406 70 34

Державна ІV
8 Національний університет водного господарства та природокористування 33000, м. Рівне,
вул. Соборна, 11(0623) 633 098633 209
Державна ІV
9 Чернігівський національний технологічний університет 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95

(04622) 3 16 51

3 42 44

Державна ІV

3492 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399