31242603

На сьогоднішній день, у зв’язку із загостренням кризової ситуації на Сході України, питання військової служби та звільнення від неї, постало перед великою кількістю юнаків. В цьому матеріалі, я хочу розглянути питання надання відстрочки від військової служби саме на підставі отримання вищої освіти.

Зокрема, чи зберігається відстрочка від військової служби у випадку, коли особа одразу ж після отримання ступеня вищої освіти «бакалавр» не продовжила навчання, проте, має намір вступити в магістратуру, якщо особа отримувала академічну відпустку під час навчання, або була переведена на навчання до іншого навчального закладу.

Отже, питання отримання відстрочки від військової служби врегульовано ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі – Закон), п.1  якої встановлено, що отримання відстрочки від військової служби надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії за наступники підставами:

 • сімейними обставинами,
 • станом здоров’я,
 • для здобуття освіти
 • для продовження професійної діяльності.

Відповідпо п. 8 ст. 17 Закону відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

 • у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання.
 • у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого ступеня вищої освіти;
 • у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
 • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву(денна форма навчання) від виробництва.

При розгляді питання надання відстрочки від військової служби, влучно буде зазначити, громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 Закону, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

В той же час, у разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на від строчку від призову на військову службу не втрачається.

Закон встановлює виключні випадки втрати особи відстрочки від військової служби, зокрема, відстрочкавід призову на військову службу для здобуття освіти надається лише один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, які відраховані з навчальних закладів:

 • за власнимбажанням;
 • заневиконаннянавчального плану;
 • порушення умов контракту або недисциплінованість.

Втрачають право на відстрочку від призову на військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

Крім того, у разі досягнення призовниками 21-річного віку при навчанні у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах відстрочка втрачає силу.

1803 Просмотров