контакт

Законом України від 28.12.2014 № 77-VIII, який набув чинності 01.01.2015 р., було внесено зміни до ст. 24 КЗпП України, відповідно до яких працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення територіального орану ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок визначений постановою КМУ № 413 від 17.06.2015 р., відповідно до якої повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором. Здавалося б, вказані вище вимоги стосуються прийняття на роботу найманих співробітників існуючого підприємства, тобто створеного та зареєстрованого у передбаченому законом порядку, проте це не зовсім так.

Міністерство соціальної політики України листом від 18.09.2015 р. № 14209/14-15/13 роз’яснило, що передбачений вище порядок стосується й прийняття (обрання) на роботу керівників юридичних осіб.

Для того, щоб підприємство стало суб’єктом господарської діяльності, воно має набути статусу юридичної особи шляхом державної реєстрації. Проте, фактично функції роботодавця засновники (власники) підприємства можуть виконувати і до реєстрації юридичної особи. Згідно з ст. 65 ГК України для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт).

Оскільки під час реєстрації підприємства зазначаються й дані про його керівника, то трудові відносини між засновником (власником) підприємства та керівником новоствореного підприємства можуть розпочинатися до реєстрації підприємства як юридичної особи залежно від дати наказу про призначення директора.

Тому, повідомлення про прийняття на роботу керівника юридичної особи має бути подане до територіальних органів ДФС в день чи перед виданням наказу про призначення керівника юридичної особи. При цьому, таке повідомлення має бути підписане не самим новопризначеним керівником, а особою, яка визначена внутрішніми документами підприємства, установи, організації (рішенням власників) або установчими документами.

Нагадаємо, що за неповідомлення органів ДФС про прийняття працівника на роботу передбачені санкції у вигляді штрафу у розмірі 510-1700 грн. (ч. 1 ст. 41 КУпАП) та 1378 грн. (ч. 2 ст. 265 КЗпП України). Важливо, що оскільки суб’єктом правопорушення за ч. 1 ст. 41 КупАП є посадова особа підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, то штраф за несвоєчасне повідомлення чи неповідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу покладається саме на директора, оскільки власники (засновники) підприємства не є посадовими особами.

4994 Просмотров