201629.09
Перехід права власності на предмет застави нерухомого майна до третьої особи не є підставою для припинення іпотеки

Іпотека є одним із засобів забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань. Її суть зводиться до надання кредитору права на переважне задоволення своїх вимог за рахунок іпотечного майна перед іншими кредиторами іпотекодавця.

У статті 23 Закону України «Про іпотеку» зазначаються наслідки переходу права власності на предмет іпотеки до третьої особи. Так у разі переходу права власності (права господарського відання) на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна, навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою.

Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов’язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, що існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки.

Верховний Суд України, у своїх постановах від 23.03.2016 р. у справі № 3-137гс16 та від 21.09.2016 р. та у справі № 6-1685цс16, зробив наступний правовий висновок.

В статті 17 Закону України «Про іпотеку» зазначені підстави припинення іпотеки. До них, зокрема, належать: припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізація предмета іпотеки; набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрата переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її.

При цьому, ВСУ зазначив, що суди не повинні розглядати зняття обтяження на спірне майно, як підставу для припинення іпотеки та ототожнювати ці поняття, оскільки обтяження тягне за собою лише обмеження права розпорядження майном.

Це означає, що у випадку придбання предмету іпотеки відповідно до ст. 33 Закону України «Про іпотеку» та виключенні запису про обтяження власності на майно з Державного реєстру іпотек, іпотека може бути поновлена, якщо торги були скасовані, або відповідне судове рішення набрало законної сили.

Як наслідок, добросовісний набувач нерухомого майна, який не перевірив порядку набуття права власності на майно попередніми власниками, може зіткнутися з ситуацію, коли отримає вимогу про передачу свого майна в рахунок погашення чужої заборгованості. При цьому той факт, що особа нічого не знала про те, що її набуте майно перебувало в іпотеці ніякого правового значення не має. Це дає підстави зробити висновок, що при купівлі нерухомості в обов’язковому порядку потрібно перевіряти «історію» об’єкту, а ще краще звернутися до кваліфікованого юриста, який зможе перевірити всі можливі ризики пов’язані з набуття права власності на відповідне майно.


Постанова Верховного Суду України № 3-137гс16 від 23.03.2016 р. – https://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FC07B3C9B1296365C2257F8D00452940


Постанова Верховного Суду України № 6-1685цс16 від 21.09.2016 р. –  https://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/17035C9E638A9D60C225803B0048C5E6

1171 Просмотров