201730.03
A line of trucks in the car park

Раніше, ми вже розглядали різні способи ввезення на територію України транспортних засобів без сплати мита. Втім, у зв’язку зі своєю складністю та незначним поширенням, поза увагою залишився ще один спосіб, а саме внесення іноземним інвестором автомобіля зареєстрованого за кордоном до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями. Тим не менш, зазначена схема має право на існування, а тому мова далі піде саме про неї.

Правове регулювання внесення іноземного інвестування на території України здійснюється на підставі Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. Як зазначено в ст. 18 цього Закону (з посиланням на Митний кодекс України), у випадку ввезення в Україну майна, що є внеском іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, сплачувати ввізне мито за таке майно не потрібно.

Тобто, якщо іноземний автомобіль, ввозиться на митну територію України у вигляді внеску іноземного інвестора до статутного капіталу української компанії, то сплата ввізного мита за цей автомобіль не вимагається.

Однак, для того, щоб скористатися такою митною пільгою, автомобіль має передаватися до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, тобто підприємства у статутному капіталі якого частка іноземних інвестицій становить не менше 10%. Тому, при вчиненні дій, описаних, нижче, потрібно враховувати цю деталь. Для прикладу порядку реалізації схеми візьмемо найпростішу організаційну правову форму юридичної особи в Україні, а саме, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ).

Так, для реалізації схеми потрібно зареєструвати нову ТОВ з іноземним учасником або відступити частину корпоративних прав у кількості не меншій 10 % від статутного капіталу вже створеної української ТОВ на користь іноземного інвестора. Так, сам алгоритм буде наступним.

Етап 1. Проведення загальних (установчих) зборів учасників ТОВ.

Завданням цього етапу є підготовка української ТОВ (реєстрація нової ТОВ) для передачі транспортного засобу, оскільки після перетину автомобілем кордону буде всього місяць на те, щоб передати його на баланс товариства, інакше доведеться сплатити усі обов’язкові митні платежі.

На загальних (установчих) зборах учасників треба буде вирішити наступні питання:

  • Вхід нового учасника Товариства шляхом внесення ним майна до статутного капіталу Товариства/Створення нового Товариства за участю іноземного суб’єкта господарювання;
  • Розподіл часток у статутному капіталі Товариства з часткою іноземного інвестора не менше 10 %.
  • Визначення порядку внесення інвестором своєї частки, а саме, майном – транспортним засобом, що належить йому на праві власності.

Після проведення загальних (установчих) зборів, ТОВ матиме українського учасника, та учасника – іноземного інвестора, який протягом року повинен буде внести свій внесок в статутний капітал шляхом передачі Товариству автомобіля на баланс. Таке майно підпадає під визначення іноземної інвестиції. Згідно п. 2 ст. 1 Закону України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Відповідно до ст. 251 Митного кодексу України митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку.

Етап 2. Перетин транспортним засобом кордону та оформлення його як внеску іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства.

На митному кордоні транспортний засіб оформлюється в режимі імпорту, на підставі митної декларації, наданої ТОВ, у якій зазначається, що даний автомобіль є внеском іноземного інвестора у статутний капітал підприємства.

Оскільки, при ввезенні такого автомобілю ТОВ звільняється від сплати ввізного мита, під час митного оформлення митному органові потрібно надати гарантію того, що він потім буде переданий на баланс компанії. Зазначені відносини регулюються Порядком видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна (далі – Порядок). Цим Порядком передбачена наступна процедура.

До початку митного оформлення транспортного засобу, від імені українського Товариства виписується вексель (борговий документ) на суму мита в іноземній конвертованій валюті та передається митному органу, який здійснюватиме митне оформлення автомобілю. За даним векселем буде відстрочено сплату митних платежів на строк не більший ніж 30 днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації. Тобто, протягом зазначеного строку потрібно передати транспортний засіб на баланс української ТОВ. В іншому випадку, митний орган звернеться до банку, у якому відкриті рахунки ТОВ та на підставі векселя здійснить примусове списання відповідної суми коштів, яка становить вартість усіх митних платежів.

Вексель необхідно виписати в іноземній валюті визнаній Національним банком України конвертованою, на суму ввізного мита. У такому випадку у ввізній вантажній митній декларації зазначається, що майно ввозиться з метою внесення до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями. Вексель може бути складено у банківській установі, де українська ТОВ має свої рахунки.

Етап 3. Передача транспортного засобу на баланс української ТОВ та звернення до державної фіскальної служби для погашення векселю.

Після передачі транспортного засобу на баланс, ТОВ (векселедавець) звертається до ДФС із заявою про погашення векселю. Якщо вексель не погашено протягом 30 календарних днів з дня оформлення ввізної митної декларації відповідно до пунктів 7-9 цього Порядку, векселедавець зобов’язаний внести плату за векселем протягом п’яти календарних днів.

Якщо протягом п’яти календарних днів після настання терміну внесення плати за векселем векселедавець не звернувся до векселедержателя (митного органу) із заявою про його погашення, останній подає до відповідного банку вексель та розпорядження про безспірне стягнення з векселедавця непогашених вексельних сум. У разі несвоєчасного внесення плати за векселем митний орган стягує за весь час заборгованості пеню у розмірах, передбачених законодавством, включаючи день сплати.

Таким чином, важливо не зволікати з передачею транспортного засобу на баланс, оскільки після 35 днів після виписання векселю, ДФС стягне усю суму ввізного мита у безспірному  порядку.

Етап 4. Звернення до сервісного центру МВС та проведення постановки автомобілю на облік.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» протягом десяти діб після митного оформлення транспортного засобу, ТОВ необхідно перереєструвати в уповноважених органах МВС. При цьому на автомобіль видаються номерні знаки, що відповідають державним стандартам.

Після завершення усіх чотирьох етапів, можна буде використовувати транспортний засіб на території України без будь-яких обмежень.

Плюси цієї схеми: при ввезенні автомобілю не потрібно сплачувати ввізне мито; після перереєстрації транспортного засобу, на нього будуть видані  українські номерні знаки; ТОВ, на балансі якої знаходиться автомобіль, може використовувати його без будь-яких часових обмежень.

Мінусами ж є наступні. Хоча ввезеним таким чином транспортним засобом можна користуватися як завгодно, його не можна відчужувати протягом 3 років з моменту зарахування автомобіля на баланс ТОВ. В іншому випадку, доведеться сплатити усі митні платежі, як за експорт транспортного засобу. При цьому, як свідчить практика Верховного Суду України, митні платежі доведеться сплатити навіть коли автомобіль передається в користування іншим особам (Постанова  ВСУ № 21-240а16 від 12.04.2016 року). Це значить, що користуватися транспортним засобом зможуть лише працівники ТОВ.

Також, при ввезенні автомобілю, митні органи можуть відмовити у наданні митної пільги або позбавити ТОВ пільг, на підставі положень Закону України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб`єктів господарювання, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження».

Суть цієї проблеми полягає у наступному:

19.03.1996 року було прийнято Закон України «Про режим іноземного інвестування» відповідно до ст. 18 якого (а також ч. 2 ст. 287 Митного кодексу України) майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями, звільняється від обкладення ввізним митом.

17.02.2000 року було прийнято Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб`єктів господарювання, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження», ст. 5 у взаємозв’язку з іншими положеннями цього Закону є підставою для відмови у наданні пільг у сфері валютного і митного регулювання та справляння податків, зборів (обов’язкових платежів) підприємствам з іноземними інвестиціями, їх дочірнім підприємствам, а також філіям, відділенням, іншим відокремленим підрозділам, включаючи постійні представництва нерезидентів, незалежно від часу внесення іноземних інвестицій.

Таким чином утворилася наступна колізія: один закон передбачає митну пільгу при ввезенні іноземного автомобіля у якості внеску іноземного інвестора до статутного капіталу компанії, а положеннями іншого закону передбачена можливість відмови у наданні такої пільги або її скасування.

З цього приводу, Верховний Суд України, у постанові № 21-317а14 від 18.04.2014 зазначив, що, оскільки Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб`єктів господарювання, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» був прийнятий пізніше, ніж Закон України «Про режим іноземного інвестування», положення останнього стосовно пільг для підприємств з іноземними інвестиціями припинили свою дію. У зв’язку з цим Суд додав, що таким чином, підприємства з іноземними інвестиціями не звільнені від обов’язку сплати податків і зборів при передачі у володіння або (та) у користування автомобілів, які були попередньо ввезені в Україну без сплати передбачених законодавством податків та зборів, контроль за сплатою яких здійснюють митні органи.

Вищезазначені положення можуть бути застосовані митним органом як підставу для відмови у наданні митної пільги або вимоги про їх доплату.

Також нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» з 1 січня 2016 року на митну територію України дозволяється пропуск з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів не нижче рівня «ЄВРО-5», а тому, у випадку ввезення на митну територію України автомобіля, що не відповідає екологічним нормам «ЄВРО-5», митний орган може відмовити у його ввезенні на територію України.

Беручи до уваги усе вищезазначене, залишається лише узагальнити, що ввезення іноземного транспортного засобу на територію України у якості внеску іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, хоча і дозволяє зекономити на сплаті ввізного мита, проте дана схема є доволі складною та має свої суттєві ризики.

2918 Просмотров