1-93-890x395

Верховний суд України:  розгляд спору, що виник з колективного договору в судовому порядку законодавством України не передбачено.

7 червня 2017 року Верховний суд України у справі № 3-115гс17 визначив правову позицію, де встановив, що спори, які виникають з колективних договорів НЕ ПІДВІДОМЧІ господарським судам, оскільки такі договори не регулюють господарські відносини між суб’єктами господарювання, а спрямовані на регулювання трудових і соціально-економічних відносин між роботодавцем і працівниками.

Станом на сьогодні розгляд колективного трудового спору в судовому порядку законодавством не передбачений, що унеможливлює оскарження положень колективного договору, процедури укладання або внесення змін до такого договору до суду.

Прогалина в законодавстві створила неоднозначну практику звернення трудового колективу до суду, зокрема, позови подавалися як до суду загальної юрисдикції, так і до господарського суду. Дане питання було вирішено 7  червня 2017 року Верховним судом України у справі № 3-115гс17, де було встановлено правову позицію, що колективні трудові спори, на відміну від індивідуальних – це спори непозовного провадження між найманими працівниками, трудовим колективом (профспілкою) і власником чи уповноваженим ним органом.

Згідно з статтею 4 ГК не є предметом регулювання Господарського кодексу України, зокрема трудові відносини.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Відповідно до статті 10 Кодексу законів про працю України, колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

У 2009 році у справі № 6-22269св08 висловлено правову позицію, що розбіжності, які виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень згідно з статтею 2 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” визначено як колективний трудовий спір (конфлікт). Цим же Законом встановлено окремий (позасудовий) порядок вирішення колективного трудового спору, який передбачає формування вимог найманих робітників до роботодавця у їх задоволенні, вирішення колективного трудового спору примирною комісією. Можливість судового порядку розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) процесуальним законодавством та Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” не передбачена, крім визначених законом випадків. Цей законодавчий акт передбачає примирно-третейську процедуру та систему організаційних структур із належною компетенцією, щодо узгодження інтересів конфліктуючих сторін.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю.

Читайте також: Чи можна подати позов на самого себе?

Відтак, Верховний суд України постановив, що колективні трудові спори, на відміну від індивідуальних, – це спори непозовного провадження між найманими працівниками, трудовим колективом (профспілкою) і власником чи уповноваженим ним органом із питань: установлення нових або змін чинних соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення або зміни колективного договору, виконання колективного договору або його окремих положень

Таким чином, розгляд колективного трудового споруз питань установлення нових або змін чинних соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення або зміни колективного договору, виконання колективного договору або його окремих положень в судовому порядку законодавством України не передбачено.

891 Просмотров