Happy business people talking on meeting at office

Державна служба України з питань праці визнала підставою скасування Припису – є процедурні порушення, допущені інспектором під час інспекційного відвідування суб’єкта господарювання

Сьогодні, при здійсненні інспекційного відвідування об’єкти відвідування сам на сам залишаються із проблемами свавілля перевіряючих органів, оскільки сучасна судова практика чітко встановлює підстави оскарження рішень Держпраці, серед яких є лише незаконність рішення по суті. Тобто, на практиці, процедурні порушення допущені інспектором при здійсненні інспекційного відвідування – не можна вважати підставою для скасування рішень Держпраці, що позбавляє можливості роботодавця захищати себе від перевищення повноважень або виходу за межі предмету перевірки інспектором.

Вищезазначена позиція не відповідає вимогам Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 року №295 (далі– Порядок №295) та склалася внаслідок масових оскаржень рішень Держпраці протягом 2017 року, однак часи змінюються, а отже і позиція суду і державних органів зазнає змін.

Так, за наслідками інспекційного відвідування Головного управління Держпраці у Львівській області, Державною організацією було отримано Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування та було отримано Припис. Оскільки, Акт та Припис були складені із порушенням Порядку №295, то Державною організацією було подано скаргу до Головного управління Держпраці у Львівській області про визнання протиправним і скасування Припису.

Відповідно до  п. 30 Порядку №295 припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

Головне управління Держпраці у Львівській області розглянуло скаргу та вирішило відмовити  у задоволенні скарги Державної організації, у зв’язку з чим, об’єктом відвідування було подано скаргу до Державної служби з питань праці України.

Відповідно до абз. 2  п. 30 Порядку №295, у разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці.

Державна служба з питань праці України задовольнила скаргу Державної організації та скасувала Припис та рішення Головного управління Держпраці у Львівській області. Припис було скасовано внаслідок допущення процедурних порушень з боку інспектора, однак не всі порушення інспектора лягли в основу рішення Держпраці.

Читайте також: Адміністративна відповідальність працівників та інспекторів Держпраці за порушення прав роботодавця

Пропонуємо розглянути процедурні порушення, які були допущені інспектором Головного управління Держпраці у Львівській області під час інспекційного відвідування та процедурні порушення, які на думку Держпраці стали підставою для скасування Припису.

Процедурні порушення, які були допущені інспектором Головного управління Держпраці у Львівській області під час інспекційного відвідування:

  1. Недотримання форми акту та припису, що підлягають інспектуванню

Інспектор здійснив інспекційне відвідування Державної організації використовуючи форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, які не затверджені Міністерством соціальної політики України та не оприлюднені на офіційному веб-сайті Держпраці. Відповідно до п. 4 Порядку, порядок складення та форми акту, довідки, припису, вимоги визначаються Мінсоцполітики. Форми службового посвідчення інспектора праці, акту, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держпраці.

  1. Інспектор вийшов за межі предмету перевірки під час інспекційного відвідування

Відповідно до Направлення предметом інспекційного відвідування Державної організації було дотримання вимог законодавства про працю в частині тривалості робочого часу, часу відпочинку, оплати праці. Державним інспектором в Акті та Приписі було зафіксовано порушення об’єктом відвідування вимог ст. 46 КЗпП України, а саме порушення процедури відсторонення від роботи працівника. Однак, відсторонення від роботи працівника не становило предмет інспекційного відвідування. Відповідно до п.п.1 п.5 Порядку, інспекційні відвідування проводяться за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю.

  1. Інспектор здійснив інспекційне відвідування питання, яке є предметом розгляду в суді

Відповідно до п.п.4 п. 13 Порядку, інспекторам праці забороняється розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді. Державний  інспектор здійснив інспекційне відвідування Державної організації всупереч вимогам законодавства, а саме п.4 ст. 13 Порядку, тим самим порушив права та інтереси об’єкта відвідування.

  1. Порушення права об’єкта відвідування на ознайомлення із Актом

Акт та Припис складені в останній день інспекційного відвідування, однак не були надані для ознайомлення, підписання директору Державної організації, який перебував на робочому місці. Відповідно до п.19 Порядку, за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю – припис про їх усунення. Відповідно до п. 20 Порядку, акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником. Один примірник акта залишається в об’єкта відвідування.

  1. Порушення права об’єкта відвідування щодо надання заперечень до Акту

Відповідно до п.21 Порядку №295, якщо об’єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акту. Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження. Всупереч п. 21 Порядку №295, інспектором було надіслано Акт об’єкту відвідування одночасно з Приписом, що позбавило Державну організацію права надати зауваження, які є невід’ємною частиною Акту.

  1. Складання Припису в один і той самий день, що і Акт

Відповідно до п.24 Порядку №295, припис вноситься об’єкту відвідування не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання), а в разі наявності зауважень – наступного дня після їх розгляду. Всупереч п. 24 Порядку №295 інспектором було винесено Припис одночасно з Актом, що тим самим позбавило права Державну організацію надати зауваження до Акту.

Скасовуючи Припис у своєму рішенні Державна служба України з питань праці встановила факт недотримання інспектором Порядку №295, внаслідок чого визнала процедурні порушення під час інспекційного відвідування як підставу для скасування Припису. В основу рішення Держпраці поклало три процедурних порушення, які були допущені інспектором, а саме:

  • здійснення інспектором інспекційного відвідування питання, яке є предметом розгляду в суді;
  • порушення права об’єкта відвідування щодо надання заперечень до Акту;
  • складання Припису в один і той самий день, що і Акт.

Враховуючи вищевикладене, недотримання інспектором п.п. 4 п. 13, п. 21, п. 24 Порядку №295 є підставою для скасування припису. Тобто, процедурні порушення інспектора під час здійснення інспекційного відвідування породжують наслідки скасування Припису. Така позиція Держпраці спростовує позицію деяких судів щодо того, що підставою для скасування припису є лише незаконність рішення по суті і надає можливість об’єкту відвідування оскаржити припис навіть не звертаючись до суду.

10062 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399