Посадова інструкція - документ на користь роботодавця

В межах сучасних реалій, де гостро постає питання інспекційних відвідувань та непосильних штрафів, роботодавець все частіше замислюється про необхідність розробки того чи іншого кадрового документу на підприємстві.
Головною помилкою майже кожного роботодавця є те, що будь-який кадровий документ створюється виключно з метою уникнення санкцій з боку органів, які здійснюють перевірку. Однак, звертаємо Вашу увагу, що посадова інструкція працівника – це не той випадок, i враховуючи власний досвід, такий документ може зберегти чимало грошей бізнесу не лише перед Держпрацею.

Отже, пропонуємо розібрати посадову інструкцію, як документ, який в першу чергу, повинен бути цікавий роботодавцю.

1. Посадова інструкція працівника рятує роботодавця від штрафу розміром 4 173,00 грн.

Відповідно до п. 6 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336, конкретний перелік    посадових    обов’язків    визначається посадовими  інструкціями  керівників,   професіоналів,   фахівців, технічних  службовців,  які  розробляють  і затверджують на основі Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції,   права,   відповідальність   працівників   цих  груп  та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації. При здійсненні інспекційного відвідування, контролюючий орган враховує вищезазначену норму та вважає, що наявність посадової інструкції на підприємстві є обов’язковою.
З огляду на те, що положення про обов’язковість наявності на товаристві посадових інструкцій на кожну посаду є імперативним, ненадання на вимогу інспектора, під час проведення перевірки, посадової інструкції є порушенням законодавства про працю, за яке в межах застосування абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП України на товариство може бути накладено фінансову санкцію в розмірі мінімальної заробітної плати в розмірі 4 173,00 грн.

2. Посадова інструкція працівника рятує від штрафу на посадову особу роботодавця розміром від 850 до 1 700 грн.

Згідно ст.188-6 Кодексу про адміністративні правопорушення невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, зокрема директора товариства, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 грн).

3. Посадова інструкція працівника є обов’язковою підставою звільнення працівника за п. 3 ст. 40 КЗпП України
Відповідно до п. 3 ст. 40 КЗпП України, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір, до закінчення строку його чинності, можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадку систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.
Верховний Суд у Постанові від 21.03.2018 справа № 336/3679/17 постановив, що «аналіз п. 3 ст. 40 КЗпП України показує, що для застосування цієї підстави розірвання трудового договору важливим є невиконання працівником обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. При цьому не може вважатися порушенням трудової дисципліни невиконання обов’язків, які виходять за межі трудових або не випливають з трудового договору».

4. Посадова інструкція є підставою притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності

Відповідно до ст .147 КЗпП України, за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана або звільнення.
Верховний Суд у Постанові від 18 червня 2018 р. у справі № 396/1560/16-ц постановив «зокрема ВС підкреслив, що працівник не може нести дисциплінарну відповідальність за невиконання вимог, які не були доведені йому до виконання, а власник не довів документами, що такі вимоги були працівнику доведені».

5. Посадова інструкція є єдиним документом, що розмежовує працівників та осіб залучених за цивільно-правовими угодами

При здійсненні інспекційного відвідування у роботодавців, які застосовують трудовий ресурс за допомогою цивільно-правового договору та трудового договору одночасно, в обов’язковому порядку перевіряють наявність та зміст посадової інструкції з метою встановлення однаковості виконуваних функцій персоналом.
Однак, у випадку відсутності посадової інструкції, роботодавець не може довести того факту, що функції різняться, і така обставина становить ризик вважати, що особи за цивільно-правовими договорами перебувають у фактичних трудових відносинах із роботодавцем.
Наявність посадової інструкції та її зміст, який наголошує на різних функціях персоналу (за ЦПХ та трудовим договором), позбавляє штрафу роботодавця у розмірі 30 мінімальних зарплат за кожного працівника – 125 190,00 грн. за кожного працівника.

Отже, посадова інструкція є документом на користь роботодавця, а отже розробка такого документу потребує детального аналізу судової практики у галузі, якій працює роботодавець. Станом на сьогодні, роботодавець є майже захищеним перед працівником та контролюючим органом. Такий документ здатний мінімізувати фінансові ризики роботодавця та надати додаткові права відносно працівника, які будуть юридично регламентовані.

3586 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399