Порядок надання відпустки працівникам органів місцевого самоврядування

Кожному найманому працівникові, а в літній період надзвичайно актуальна буде тема щодо строку належної йому відпустки та умов і порядку виплати відпускних коштів. Якщо працівник ( а в даній статті мова йтиме про посадових осіб органів місцевого самоврядування) пропрацював більше одного року на своїй посаді, то зазвичай він чітко орієнтується в свої правах та обов’язках відповідно до займаної посади, в тому числі й питанні відпусток. Але якщо посадовець тільки приступив до роботи або перевівся з іншого органу державної влади, то питання надання відпустки та виплат коштів у зв’язку з цим є надто актуальним. Тож, оскільки посадова особа органу місцевого самоврядування не є державним службовцем, то є і певні особливості в терміні відпусток, та умов їх оплати. Відповідно до ст. 45 Конституції України, – Кожен, хто працює, має право на відпочинок, а також оплачуваної щорічної відпустки. Загальним нормативно правовим актом, який визначає порядок надання відпусток є Кодекс законів про працю. Ст. 74 КЗпП України, гарантується надання щорічних (основної та додаткової) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 75 КЗпП).

Однак, якщо посадова особа органу місцевого самоврядування пропрацювала на займаній посаді менше року, то виникає питання який строк відпустки та грошової виплати вона може отримати. Відповідно до ст. 79 КЗпП, – Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Тобто, відпрацювавши безперервно не менше 6 місяців на посаді в органах місцевого самоврядування особа може отримати щорічну відпустку в повному обсязі, а саме, не менше 24 календарні дні. ч. 2 ст. 79 КЗпП, – У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. Аналогічні положення про дубльовані в Законі України «Про відпустку».

Читайте також: Про стажування та приховані трудові правовідносини

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про відпустку», – Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв’язку з усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи та компенсації за невикористані відпустки, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений Постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі – Порядок № 100) визначає, що Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.
При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки в т.ч. за умови праці; інтенсивність праці; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.
Виходячи з викладеного зрозуміло, що чинне законодавство України визначає однакові основні умови надання відпусток та порядку розрахунку для виплати коштів як для працівників державного і приватного сектору, так і для посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Однак, спеціальним Законом, який частково регулює окреслене питання є ЗУ « Про службу в органах місцевого самоврядування». Відповідно до ст. 21 вищевказаного Закону, – Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України. Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є місцевий бюджет. Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Тобто, ключовим моментом є те, що розмір основної відпустки для посадових осіб органу місцевого самоврядування становить 30 днів, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, який має бути виплачений відповідно до ст. 21 ЗУ «Про відпустку».

Цікавим є те, що кожен орган місцевого самоврядування повинен мати Положення про преміювання та виплату надбавки за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи працівників апарату ради і виконавчих органів ради в органах місцевого самоврядування. Відповідно до затверджених Положень, в яких визначено розмір надбавок та премій, визначено й те, – під час відпусток, премії та надбавки не виплачуються, тобто працівник має враховувати дані моменти при формуванні свого бюджету.

6091 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399