rob-dla-studentiv

Суб’єкти господарювання у Україні, особливо ті, хто займається вузькопрофільною діяльністю, або мають у засновниках іноземний елемент, все частіше стикаються з необхідністю залучення у штат іноземних спеціалістів.

Загалом процес працевлаштування іноземця та його переїзду на роботу в Україну виглядає так:

 • отримання дозволу на працевлаштування;
 • отримання індивідуального податкового номеру;
 • отримання посвідки на тимчасове проживання;
 • укладення договору оренди та реєстрація місця проживання.

Розглянемо кожен із цих етапів більш детально.

Отримання дозволу на застосування праці іноземця.

Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437 (далі – Порядок), визначає наступний алгоритм дій роботодавця для отримання дозволу для працевлаштування іноземця.

Не пізніше, ніж через 3 дні з моменту відкриття вакансії

Подача до будь-якого районного центру зайнятості форми звітності №3-ПН. При заповненні цієї форми важливо пам’ятати, що іноземець, якого Ви працевлаштовуєте, має ідеально підходити під визначені у формі вимоги та кваліфікаційні ознаки.

Крім того, враховуючи вимоги Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» про мінімальну заробітну плату для іноземців у розмірі 10 мінімальних заробітних плат та готовність великої кількості українських громадян працювати за таку заробітну плату, радимо вказувати у формі деякі особливі вимоги, характерні для виключно для Вашого кандидата, наприклад: знання шведської мови або наявність досвіду роботи на підприємствах певної групи.

Не раніше, ніж через 15 календарних днів з дня подачі форми №3-ПН

Подача до районного центру зайнятості заяви на видачу дозволу на використання праці іноземця з такими документами:

 • заява згідно з додатком Порядку;
 • копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства з перекладом;
 • копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;
 • дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 • документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ;
 • довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця режимно-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;
 • довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження з перекладом;
 • копія установчих документів на товариство;
 • довіреність, що посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця із вчинення дій щодо оформлення дозволу, якщо такі дії вчиняє не керівник підприємства, установи, організації.

Прийняття рішення щодо видачі, відмови у видачі дозволу.

Примітка. Практика показує, що цього строку не завжди дотримуються посадові особи центрів зайнятості, зокрема може існувати практика збору певної кількості заяв (наприклад, 100 чи 200) і лише після цього формування комісії для їх розгляду.

Протягом 2 робочих днів з дня прийняття рішення

Направлення наказу роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою.

Додатково рішення про видачу/відмову у видачі дозволу оприлюднюється на офіційному сайті обраного центру зайнятості.

Протягом 10  днів з дня отримання рішення

Оплата квитанції за видачу дозволу (4 мінімальні заробітні плати) за реквізитами, вказаними в рішенні.

Протягом 3 робочих днів з дня оплати

Видача дозволу за умови звернення роботодавця.

Окрім цього окремо варто наголосити на обов’язках роботодавця, що виникають після отримання дозволу на застосування праці іноземця, зокрема, 1) направлення копії працівнику та територіальному органові чи підрозділу ДМС для видачі посвідки на тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства в Україні; 2) не пізніше ніж через 90 календарних днів починаючи з дати дії дозволу укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) та не пізніше ніж через 10 календарних днів починаючи з дати укладення трудового договору (контракту) подати його засвідчену копію територіальному органові; 3) підготовка клопотання з обов’язком повідомити територіальний орган ДМС по місцю оформлення Посвідки на тимчасове проживання та територіальний орган Державної служби зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем.

Після вчинення усіх вищевказаних дій та видачі наказу про прийняття особи на роботу участь роботодавця у питанні оформлення іноземця є завершеною.

Отримання індивідуального податкового номеру.

Питання отримання індивідуального податкового номеру (далі – ІПН) для іноземців регулюється Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженим Наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013  № 779.

Відповідно до даного Положення іноземці та особи без громадянства для реєстрації подають до територіальних органів Міндоходів України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі наступні документи:

 • облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР;
 • документ, що посвідчує особу, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні);
 • у разі подачі документів уповноваженим представником – документи, що підтверджують його особу, а також довіреність, засвідчену нотаріально (оригінал для огляду та копію для долучення в справу).

Отримання довідки про присвоєння ІПН відбувається через 5 (п’ять) робочих днів з моменту звернення в орган, до якого подавалася облікова картка.

Отримання посвідки на тимчасове проживання.

Питання оформлення законності перебування на території України іноземних громадян на строк більше, ніж це передбачено отриманою візою або міжнародними договорами України, визначається Тимчасовим порядком розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.07.2013  № 681.

Читайте також: Чи можлива приватна особиста власність у шлюбі?

Так, іноземці, які отримали дозвіл на роботу в Україні, мають право оформити посвідку на тимчасове проживання не території України. Для цього вони подають до територіального підрозділу Державної міграційної служби України заяву, до якої додають:

 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);
 • переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
 • квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
 • чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері;
 • копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності);
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • клопотання (подання) роботодавця із зобов’язанням повідомити територіальний орган чи підрозділ ДМС за місцем оформлення посвідки та територіальний орган Державної служби зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства;
 • оригінал (після пред’явлення повертається) та копія дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства.

Строк прийняття рішення про видачу чи про відмову у видачі Посвідки на тимчасове проживання становить 15 днів від дати подачі.

Окремо варто звернути увагу на те, що Посвідка отримується заявником особисто під підпис. Права на отримання Посвідки представником заявника Порядком не передбачено.

Реєстрація місця проживання.

Відповідно до п. 4 Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207, громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Таким чином, після отримання дозволу на працевлаштування та прибуття на територію України для проживання, іноземець має укласти договір оренди житлового приміщення.

При цьому обов’язково при укладенні такого договору варто обговорити той факт, що Ви будете реєструвати своє місце проживання за цією адресою і по можливості вписати в договір пункт, за яким орендодавець не заперечуватиме проти тимчасової Вашої реєстрації місця проживання (до закінчення строку договору оренди) в об’єкті оренди.

Після цього, протягом 30 календарних днів з дати укладення договору зареєструвати місце свого проживання/перебування в центрі надання адміністративних послуг або у відділі з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб відповідної місцевої державної адміністрації.

Для здійснення реєстрації іноземець подає такі документи:

 • заяву;
 • документ, в який вноситься інформація про місце проживання/перебування (посвідка на тимчасове проживання);
 • документ, що підтверджує право проживання за адресою реєстрації (договір оренди);
 • квитанція про сплату адміністративного збору (станом на дату цієї статті становить 28 грн).

Реєстрація проводиться у день звернення іноземця до відповідного територіального підрозділу із проставлянням відмітки у наданому документі, наприклад Посвідці на тимчасове проживання.

Здійснивши усі вищевказані дії іноземець може бути впевненим, що перебуває в Україні на цілком законних підставах та може користуватися усіма правами, що гарантуються державою.

1081 Просмотров