Новий Порядок перевірок Держпраці. Чи стане дешевше?

У зв’язку зі скасуванням Постанови КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”» № 295, Держпраці розробила та оприлюднила на своєму сайті проект постанови КМУ «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю».
Даний проект Постанови затверджує новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зміни до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.
Оскільки процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю, визначає Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, то пропонуємо розібрати саме його.

Аналіз нового Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю надав можливість виявити прогалини та ризик для роботодавця, за які так само треба буде платити, тому пройдемося по кожному окремо.

1. Недійсне службове посвідчення інспектора Держпраці не є підставою для недопуску.
Відповідно до ст. 3 нового Порядку, здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, службове посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі, вважається недійсним. Однак, відповідно до ст. 14 цього ж Порядку, під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі відсутності службового посвідчення, що на жаль, не є тотожним недійсності.
То ж, якщо до Вас прийшов інспектор, та його посвідчення прострочене, або його немає в реєстрі – ласкаво просимо до перевірки, оскільки так говорить норма права. Підстава для недопуску виникає тільки тоді, коли інспектор праці забув взяти хоча й прострочене, але ж посвідчення. Тому будьте уважні, у випадку затвердження нового Порядку, оскільки справедливе розуміння ст. 3 такого порядку не зможе захистити Вас від «безпідставного» недопуску інспектора.

2. Нові підстави здійснення інспекційного відвідування – більше можливостей для Держпраці.
Відповідно до ст. 5 нового Порядку, інспекційні відвідування проводяться з таких підстав:
– за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;
– за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту;
– за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;
– за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю.
Окрім того, відповідно до п. 6 ст. 5 нового Порядку, інспекційні відвідування проводяться за інформацією Держстату та її територіальних органів, ДФС та її територіальних органів. Однак, яким чином оформлюється така інформація, та якою нормою права регулюється передання такої інформації, новим Порядком не передбачено, що дозволяє органам передавати один-одному інформацію хоч усно, аби був привід для перевірки.
Пунктом 6 ст. 5 нового Порядку передбачено, що інспекційні відвідування проводяться за інформацією ДФС про роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника. Підстава є новою, однак досить ризиковою, оскільки немало технічних помилок допускається бухгалтером підприємства під час нарахування ЄСВ, а тепер така помилка може коштувати перевірки.
Так само пунктом 6 ст. 5 нового Порядку передбачено, що інспекційні відвідування проводяться за інформацією Пенсійного фонду України про роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу. Підстава для перевірки є досить очевидна, хоча й нова, оскільки Держпраці вимагає дотримання ст. 21 КЗпП України та порядку допуску до роботи, то наявність повідомлення про прийняття на роботу працівника може позбавити роботодавця від штрафу розміром 125 190,00 грн. за кожного працівника.
Новою підставою також є проведення інспекційного відвідування за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, за дорученням Прем’єр-міністра України, за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, за депутатським запитам народного депутата; (п. 6 ст. 5 нового Порядку).
Тобто, додаткові підстави для здійснення інспекційних відвідувань розширюють можливості Держпраці та привід прийти до Вас у гості.

3. Загальний строк інспекційного відвідування – 10 робочих днів.
Відповідно до ст. 10 нового Порядку, тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів. Попередній Порядок (затверджений Постановою №295) передбачав, що тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, а для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва – двох робочих днів.
Тобто, нова норма надає можливість інспекторам Держпраці більш деталізовано вивчати кадрову документацію ФОП, щодо якої, до речі, передбачений спрощений порядок. Виникає питання щодо розумності строку проведення інспекційного відвідування протягом 10 робочих днів суб’єктів малого підприємництва , і взагалі мету такої перевірки.

4. Запитання, що стосуються законодавства про працю керівнику/працівнику, що ставляться інспекторами Держпраці.
Відповідно до п. 5 ст. 11 нового Порядку, інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю,отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення.
В нашому розумінні, вищевказана норма передбачає іспит з трудового права та можливість виявити рівень знань у фізичних осіб, які не мають юридичної освіти, знання КЗпП України, що одночасно дивує та лякає. Не зрозумілим залишається саме те, заради чого будуть ставити такі питання роботодавцю/працівнику, та ще й у приватній обстановці.

5. Нова заборона інспекторам Держпраці.
Відповідно до п. 2 ст. 13 нового Порядку, інспекторам праці забороняється підміняти працівників об’єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам.
Норма прийнята на користь роботодавця та з врахуванням сформованої практики. Новий порядок зупинить наявність нелегалізованих бланків, які завчасно наготовлені для працівника, та забороняє взагалі пропонувати такий документ до підписання.

6. Затримка у пересиланні акту/припису має наслідком складання акту про відмову від підпису роботодавцем.
Відповідно до абз. 4 ст. 26 нового Порядку, у разі ненадходження протягом семи робочих днів з дня відправлення об’єкту відвідування підписаного примірника акта та припису, складається акт про відмову від підпису у двох примірниках, один з яких надсилається об’єкту відвідування рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Вважаємо, що норма є досить дивною, оскільки містить термін, який розпочинає свій відлік з моменту відправлення об’єкту відвідування підписаного примірника акту та припису, а не з моменту отримання суб’єктом господарювання.Враховуючи той факт, що 4 робочі дні лист пересилається тільки від контролюючого органу, то автоматично часу для направлення такого акту/припису Держпраці у роботодавця об’єктивно не залишається. Тому акт/припис треба відвозити до канцелярії особисто роботодавцю, або складається акт про відмову від підпису.

7. Відсутність строку оскарження рішення керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.
Відповідно до абз. 2 ст. 30 нового Порядку, у разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці, таке рішення може бути оскаржене до Голови або заступника Голови Держпраці.
Дана норма не містить строку, в який необхідно подати скаргу та строку розгляду скарги, а тому розраховувати на своєчасний розгляд скарги в адміністративному порядку -не варто. Окрім того, враховуючи дану норму, можна дійти висновку, що поки надумаєте оскаржувати припис, Держпраці вже 10 разів прийме постанову про накладення штрафу, саме тому або не затягуйте із складанням скарги на рішення керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці, або одразу йдіть до суду.
Враховуючи положення нового Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, можна дійти висновку, що роботодавцеві необхідно продумати нову стратегію захисту перед контролюючим органом, оскільки від скасування Постанови №295 легше бізнесу не стало, а новий Порядок тільки додав ризиків, що знову таки не робить перевірку дешевше.

3686 Просмотров