6f10732cb0154ee29c8275af91102e68

26 квітня 2017 року прийнято Поставу КМУ „Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Вперше, проект постанови КМУ щодо перевірок у сфері праці, був оприлюднений ще на початку року, однак  після його обговорення з державними органами, Державна регуляторна служба визнала цей проект таким, що не відповідає засадам регуляторної політики, і запропонували Державній інспекції України з питань праці доопрацювати його.

Сьогодні маємо доопрацьовану та прийняту Постанову КМУ “Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України, та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, метою якої – є  забезпечення виконання положень статті 259 КЗпП, Конвенції МОП №81, а також забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері праці.

Згідно з вищезазначеною Постановою головними пріоритетами інспекторів праці визначені профілактична робота та консультування роботодавців, державний контроль за дотриманням законодавства про працю, який здійснюватиметься у формі проведення інспекційних відвідувань і невиїзних інспектувань Держпраці, та її територіальних органів, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, а для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва – двох робочих днів.

Інспекційні відвідування проводитимуться:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4—7 цього пункту;

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6) за інформацією:

Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

ДФС та її територіальних органів про:

– невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

– факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;

– факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;

– роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

– роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;

– роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

– роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;

– працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

– роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України “Про відпустки”);

– роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

– роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

– роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

847 Просмотров