photo

З 1 квітня 2017 року вступають в дію зміни щодо надання податкових консультацій. Зокрема, зменшено строк розгляду органами ДФС звернень – замість передбачених раніше 30 днів, тепер органи Державної фіскальної служби зобов’язані, за зверненням платників податків, надати безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства до спливу 25 календарних днів з моменту отримання запиту, цей строк може бути продовжений до 10 днів.

Також чітко визначені реквізити звернення: найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні; код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію та номер; зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації; підпис платника податків; дата підписання звернення. Недотримання цих вимог є підставою для відмови надання індивідуальних податкових консультацій.

738 Просмотров