201726.10
11__45_500x317

Зокрема,згідно положень частини 2 статті 177 Сімейного кодексу України, батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти наступні правочини щодо її майнових прав:

  • укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
  • видавати письмові зобов’язання від імені дитини;
  • відмовлятися від майнових прав дитини.

Таким чином, виходячи із чинного законодавства, відчуження нерухомого майна неповнолітньої дитини можливе лише за наявності згоди органів опіки та піклування.

Однак, в сьогоднішніх реаліях батьки часто нехтують даною нормою законодавства та на власний розсуд розпоряджаються часткою дитини в спільному сумісному майні.

Аналогічна ситуація склалась і у судовій справі за № 639/5756/15-ц, в якій 13.09.2017 року Верховним Судом України було зроблено вищевказаний висновок.

У даній справі матір’ю неповнолітнього було укладено договір позики на суму в 19 000 доларів США та передано в іпотеку майно, що знаходиться у спільній власності. Дані дії було вчинено без дозволу органу опіки та піклування. Дану квартиру було фактично передано в постійне користування іпотекодержателю.

Враховуючи наявні порушення чинного законодавства, задля захисту порушених прав неповнолітнього до суду звернулась місцева прокуратура. Однак, їй було відмовлено у задоволенні позову і зроблено наступний висновок:

 «Згідно з положеннями частин четвертої та п’ятої статті 177 СК України орган опіки та піклування проводить перевірку заяви про вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини та надає відповідний дозвіл, якщо в результаті вчинення правочину буде гарантоване збереження права дитини на житло. 

За змістом частини шостої статті 203, частини першої статті 215 ЦК України правочин, що вчинений батьками (усиновлювачами) і суперечить правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей, може бути визнаний судом недійсним. Такий правочин є оспорюваним.

Читатйте також : Відсутність належного огляду приміщення за участі суб’єкта оціночної діяльності, як підстава для визнання результатів оцінки недійсними

За таких обставин вчинення батьками неповнолітньої дитини певного правочину за відсутності попереднього дозволу органу опіки та піклування порушує установлену статтею 177 СК України заборону. Правочин, що вчинений батьками (усиновлювачами) стосовно нерухомого майна, право власності на яке чи право користування яким мають діти, за відсутності обов’язкового попереднього дозволу органу опіки та піклування може бути визнаний судом недійсним (частина шоста статті 203, частина перша статті 215 ЦК України) за умови, якщо буде встановлено, що оспорюваний правочин суперечить правам та інтересам дитини, – звужує обсяг існуючих майнових прав дитини та/або порушує охоронювані законом інтереси дитини, зменшує або обмежує права та інтереси дитини щодо жилого приміщення, порушує гарантії збереження права дитини на житло. Сам по собі факт відсутності обов’язкового попереднього дозволу органу опіки та піклування на укладення оспорюваного правочину не є безумовною підставою для визнання його недійсним

Таким чином, на сьогоднішній день майно неповнолітніх є незахищеним та батькам не варто розраховувати на норми чинного законодавства, що захищають права неповнолітніх дітей під час укладення таких правочинів.

                                                 

1629 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399