Корпоративне право

Законодавство в сфері акціонерних товариств, внаслідок його гармонізації із законодавством ЄС, набуває все нових змін, зокрема посилюється захист прав міноритарних акціонерів, через створення спеціального порядку прийняття рішень та погодження значних правочинів із заінтересованістю, посилення ролі наглядової ради, зокрема, через інститут незалежних директорів та обов’язкової участі корпоративного секретаря в структурі корпоративного управління товариства.

Професійний захист корпоративних прав запобігає виникненню конфліктів між акціонерами та сприяє збереженню активів.

Корпоративний секретар з 23 жовтня 2015 року (сертифікат № 0400154-КС виданий Українським інститутом корпоративного управління та Фондом державного майна України)

Членство:

Індивідуальний член Професійної асоціації корпоративного управління.

Послуги:


 • реєстрація та ліквідація ТОВ, ФОП, АТ
 • внесення змін в ЄДРПОУ (зміна місцезнаходження, директора, КВЕД тощо)
 • надання комплексних послуг корпоративного секретаря;
 • корпоративний аудит (стан корпоративного управління, перевірка дотримання принципів корпоративного управління тощо);
 • вирішення корпоративних прав конфліктів;
 • захист корпоративних прав акціонера шляхом подачі похідного позову;
 • корпоративна реструктуризація, що включає в себе побудову чи зміну існуючої корпоративної структури бізнесу клієнта;
 • супроводження процесу перетворення, злиття, приєднання, поділу, виділу та зміни структури власності;
 • організації проведення загальних зборів акціонерів/учасників товариства (з підготовкою всіх необхідних документів);
 • супроводження процесу публічного чи приватного розміщення акцій;
 • створення механізмів запобігання агресивному поглинанню, такому як рейдерство або грінмейл;

Юристи що специалізуються

yurist-melnik Мельник Олександр