Плагіат найменування у мережі Інтернет. Як покарати порушника без судової тяганини?

Ведення недобросовісної конкуренції за рахунок репутації інших, більш розвинутих компаній, завжди залишалося привабливим способом швидко підняти свої рейтинги на ринку товарів та послуг. Наразі чи не найбільшим полем для просування реклами є мережа Інтернет, тому пропонуємо розглянути недобросовісну конкуренцію саме в даному розрізі.
Одним із проявів недобросовісної конкуренції в мережі Інтернет є використання чужого комерційного найменування у заголовку реклами власного веб-сайту або у ключових словах для його пошуку.

Уявіть собі: Ви підприємець та бажаєте «рухатися в ногу з часом», рекламуєте свою діяльність в мережі Інтернет, проте після чергового пошукового запиту за назвою своєї компанії Ви знаходите рекламу свого конкурента. Очевидно, що такий факт здійснює виключно негативний вплив на Ваш бізнес, оскільки «викрадає» частину потенційних клієнтів.
Тож, що робити, якщо конкуренти просувають свою діяльність, користуючись Вашою репутацією?

Перш за все, варто розуміти, що у даному разі мова йде про неправомірне використання комерційного найменування суб’єкта підприємницької діяльності. Комерційне найменування є об’єктом права інтелектуальної власності та захищається нормами Цивільного кодексу України (Глава 43) та Господарського кодексу України (стаття 159). При чому, правова охорона комерційного найменування здійснюється з моменту першого його використання, та не потребує попередньої реєстрації, чи іншим чином оформлення права інтелектуальної власності. До того ж, така охорона поширюється не лише на повне та скорочене найменування суб’єкта підприємницької діяльності, а й на похідні від нього назви, що звичайно використовуються відповідним суб’єктом для вирізнення себе та своєї продукції серед інших суб’єктів ринку. Таким чином, правова охорона на комерційне найменування здійснюється без його попередньої реєстрації прав інтелектуальної власності на нього, та щодо усіх назв, що використовуються суб’єктом підприємницької діяльності для індивідуалізації себе на ринку.

Обираючи варіанти захисту права інтелектуальної власності на комерційне найменування варто розуміти, що найбільш наближеним до такого порушення є сам Google, а тому, одним із дієвих способів захисту має бути подання відповідної скарги до цієї компанії. Можливість подання скарги до Google та форма її подання передбачені рекламною політикою Google. В той же час, варто розуміти, що подати таку скаргу можна лише за наявності торгівельної марки, оскільки в процесі формування скарги необхідно зазначити реквізити свідоцтва на знак для товарів й послуг, а також надати зображення відповідної торгівельної марки. До того ж, така скарга може бути подана лише власником торгівельної марки, або його представником. Таким чином, можливість подання такої скарги обмежується наявністю зареєстрованої торгівельної марки та суб’єктом її подання. Більш того, подання такої скарги не надає стовідсоткової гарантії вжиття з боку Google заходів щодо припинення правопорушення. Проте, не дивлячись на перераховані вище недоліки, подання скарги все ж вбачається доцільним, оскільки така дія потенційно може бути достатнім заходом для захисту прав власника торгівельної марки.

Національне законодавство також містить положення, що дозволяють захиститися від недобросовісного використання комерційного найменування. Так, виходячи з положень частини 1 статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки, рекламних матеріалів, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання є проявом недобросовісної конкуренції, що, в свою чергу, надає право звернутися за захистом своїх прав до Антимонопольного комітету України. Відповідно до позиції, викладеної у п. 3 Оглядового листа Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування» від 17.04.2006 № 01-8/845, відповідно до якого, використання комерційного найменування може визнаватися неправомірним одночасно і за законодавством про захист економічної конкуренції, і за законодавством про право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Отже, звернення до Антимонопольного комітету не позбавляє можливості паралельно застосувати інший спосіб захисту права інтелектуальної власності.

Подання заяви до Антимонопольного комітету є безоплатним, а сама заява, за загальним правилом, розглядається протягом 30 календарних днів. За результатами її розгляду Антимонопольним комітетом можуть бути прийняті рішення, зокрема, про:

  • визнання факту недобросовісної конкуренції;
  • припинення недобросовісної конкуренції;
  • офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;
  • накладання штрафів.

Таким чином, подання заяви до Антимонопольного комітету є ще одним дієвим позасудовим способом захисту від недобросовісного використання комерційного найменування.
Наостанок, варто зазначити, що ініціюючи розгляд справи у будь-якій інстанції, необхідно мати на увазі необхідність надання доказів приналежності веб-сайту конкретній фізичній або юридичній особі. Для цього завчасно потурбуйтеся про визначення реєстратора доменного імені веб-сайту, на якому трапилося порушення, для подальшого звернення до нього із запитом про надання інформації щодо власника веб-сайту.

Отже, в рамках позасудового захисту права інтелектуальної власності на комерційне найменування, Ви можете вжити, щонайменше, наступні дії:

1) Сформувати та направити скаргу Google щодо неправомірного використання торгової марки.
2) Визначити особу реєстратора доменного імені веб-сайту, на якому відбулося порушення.
3) Скласти та направити до Антимонопольного комітету заяву про порушення антимонопольного законодавства.
4) Звернутися у претензійному порядку до порушника, якщо його особу можна встановити без звернення із запитом до реєстратора доменного імені.

4507 Просмотров