201723.10
Points-To-Keep-In-Mind-When-Creating-Your-First-Business-Website

В даній статті буде запропоновано розглянути покроковість реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю.

На початку, розглянемо як зареєструвати Товариство з одним учасником – засновником.

Для багатьох начебто все зрозуміло, проте , коли настає час готувати документи з’являються питання : а з чого ж починати?

Етап 1. Підготовка установчих документів

Починати, перш за все треба з розуміння чим саме планує займатись товариство, яку класифікацію видів економічної діяльності обрати (КВЕД) та в першу чергу : що це?

«Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД) — складова частина державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні.

КВЕД призначено для використання органами державного управління, фінансовими органами та органами статистики.

Класифікатор гармонізовано із статистичною класифікацією видів економічної діяльності у Європейському Співтоваристві (NACE), що у свою чергу є гармонізованою із міжнародною стандартною галузевою класифікацією.

Об’єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності Товариства, які на вищих рівнях класифікації групуються у галузі.

Код виду економічної діяльності є одним з основних показників стратифікації статистичної сукупності для організації суцільних та вибіркових статистичних спостережень і основним його призначенням є забезпечення:

статистичного обліку підприємств і організацій за видами економічної діяльності у ЄДРПОУ і статистичних реєстрах;

проведення статистичних обстежень економічної діяльності та аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу  виробництва і розподілу товарів та послуг відповідно до системи національних рахунків);

зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною шляхом застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць статспостережень та принципів визначення і зміни видів економічної діяльності підприємств.

Слід зауважити, що при реєстрації КВЕД потрібно зазначати лише у чотирьохзначному вигляді.

Подальшим етапом буде вибір назви для Товариства, проте досить багато власників Товариств стикались із проблемою, коли прийшовши до Державного реєстратора з підготовленими документами, а виявляється Товариство з такою назвою вже існує, і нічого не залишається як заново займатися  переробкою документів. За для виключення такого випадку, пропонуємо перевіряти назву за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch” rel=”nofollow”> , де Ви з легкістю дізнаєтесь про існування чи відсутність назви, яку обрали.

Надалі обов’язково обирається місцезнаходження Товариства, тобто юридична адреса, треба звернути увагу, що це має бути нежитлове приміщення.

Одним з найважливіших питань є також формування статутного капіталу, чи це буде грошовий внесок, чи не грошовий, наприклад за рахунок нерухомості. Слід зазначити , що на теперішній час мінімальний розмір статутного капіталу може бути у розмірі 100 (сто) гривень, проте треба подумати про своїх контрагентів, а чи цікаво їм буде співпрацювати з таким Товариством? Адже Товариство несе відповідальність саме своїм статутним капіталом в першу чергу.

Наразі залишилось питання щодо Директора Товариства, згідно з чинним законодавством України, Ви з легкістю можете бути як засновником так і Директором свого Товариства одночасно.

Подальшим кроком буде складання Протоколу засідання загальних зборів засновників Товариства (надалі – Протокол), у якому обов’язково зазначаються порядковий номер протоколу, дата та місце його складання.

У Протоколі зазначаються усі присутні засновники та запрошені, якщо такі є, до запрошених можна віднести наприклад Директора Товариства , у тому випадку якщо це не один із засновників, проте слід зауважити , що у голосуванні, а всі питання вирішуються тільки шляхом голосування, майбутній такий Директор Товариства участі не бере, голосують лише засновники Товариства.

Отож, Протоколом фіксується та визначається по-перше бажання створення Товариства, його назва, місцезнаходження , розмір статутного капіталу та директор, затверджується також і сам статут Товариства.

Також читайте: Чи можливе сурогатне материнство в нашій країні?

У статуті Товариства, має чітко зазначатись повна та скорочена назва Товариства, якщо така є, назву можна також зазначити і англомовну. Зазначається місцезнаходження та повністю описується структура Товариства, мета його створення,  який напрямок діяльності буде вести Товариство, зазначаються види економічної діяльності, ось тут як раз і стануть в нагоді вищезазначені КВЕД. Також, прописані мають бути і порядок входження і виходу учасників з Товариства, і повноваження директора або іншого керуючого органу Товариства, та також зафіксовано розподіл частки у статутному капіталі для кожного з учасників, якщо таких декілька.

Етап 2. Проведення реєстраційних дій щодо створення товариства

Відтоді , як будуть підготовлені усі документи, настає етап самої реєстрації у Державного реєстратора. Слід зауважити, що при першій реєстрації Товариства, Вам не потрібно нотаріально посвідчувати підписи у Статуті та Протоколі, а також сплачувати  держмито щодо проведення  реєстраційних дій.

До реєстратора знадобляться наступні документи:

Довіреність нотаріальна від усіх засновників з наділенням повноважень для проведення реєстрації, якщо Ви не засновник Товариства.

Протокол у  одному екземплярі.(прошивається самостійно)

Статут у одному екземплярі. (прошивається самостійно)

Заповнена реєстраційна заява про створення юридичної особи ,Форма 1

( http://ddr.minjust.gov.ua/uk/7367b663c80a5af852fed9ac686f18fc/dlya_yurydychnyh_osib_ta_fizychnyh_osibpidpryemciv/ ).

Заява про обрання системи оподаткування (за бажанням, адже дана заява подається як до Державного реєстратора та і до ДФС).

Після прийняття даних документів Державним реєстратор видається Опис, у яком зазначається перелік наданих документів та код Вашої персональної справи, а протягом доби вже видається і Виписка з реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, що і буде підтвердженням реєстрації Товариства.

Вітаємо! Тепер у Вас зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю для ведення Вашого бізнесу.

Щодо процедури внесення змін до Товариства, про це вже в нашій наступній статті.

1019 Просмотров