Взыскание пени - 1

Штрафи «ПО-НОВОМУ». Нові санкції в трудовому законодавстві.

Донедавна, КЗпП України не передбачав відповідальності для роботодавця за порушення норм трудового законодавства. Стаття 265 КЗпП України була останньою статтею в кодексі і містила загальну відсилочну, так знайому всім, норму про те, що винні у порушеннях особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. При цьому, кожен розумів, що за відсутності прямо визначеної норми у КК України чи в КпАП України, ніхто відповідати ні за які порушення не буде. А як немає відповідальності за невиконання норми, то відповідно немає й обов’язку щодо її дотримання.

Проте, 01.01.2015 р. набули чинності зміни до КЗпП України, внесені Законом України від 28.12.2014 № 77-VIII, які враз змінили звичний порядок речей. Відтепер, роботодавцю доведеться зазнати значних матеріальних витрат у разі порушення законодавства про працю. Така знайома ст. 265 КЗпП України викладена у новій редакції, де встановлено систему фінансових санкцій, які накладаються на поточний рахунок роботодавця, будь-то юридична особа, чи фізична особа-підприємець. Розмір фінансової відповідальності у вигляді штрафу за кожного (!) працівника, щодо якого допущено порушення, коливається в залежності від порушення від однієї (1218 грн.) до тридцяти (36540 грн.)
мінімальних заробітних плат. При цьому, така відповідальність не має строків давності і накладається на порушника не залежно від часу вчинення порушення.

Поряд зі змінами у КЗпП України тим же Законом України № 77-VIII від 28.12.2014 р. збільшено й адміністративні штрафи за порушення законодавства України про працю. Адміністративна відповідальність, на відміну від фінансових санкцій КЗпП України, накладається на посадових осіб підприємства, установи, організації та може
складати від 340 грн. до 17 000 грн. Варто зазначити, що штрафи, передбачені ст. 265 КЗпП України та адміністративні штрафи є різними видами відповідальності і застосовуються одночасно. Так, наприклад, за допуск одного працівника до роботи без оформлення трудового договору роботодавець понесе таку відповідальність: 1) 36 540 грн. штрафу (фінансова санкція), який буде стягнутий з поточного рахунку підприємства; та 2) 17 000 грн. адміністративного штрафу, який директор підприємства мусить заплатити вже з власної кишені.

І тут виникає логічне питання: “Хто і за яких обставин може притягнути роботодавця до відповідальності та виявити порушення?”. Такими правами наділені інспектори з питань праці у ході планових та позапланових перевірок підприємств, установ, організації, та, навіть, без проведення перевірки — у разі винесення відповідного рішення суду за позовом працівника.

З огляду на те, що збільшення фінансової відповідальності роботодавців в умовах економічної кризи, запроваджено скоріше для того, щоб наповнити державний бюджет, а не захистити права працівників, роботодавцям варто очікувати, що інспектор з питань праці завітає до них вже найближчим часом з невимовним бажанням перевиконати встановлені плани фінансових санкцій.

Планові перевірки підприємств здійснюються територіальними відділеннями Інспекції з питань праці (Держпраці) вибірково відповідно до річних, квартальних планів перевірок. Відбір “кандидатів” на планову перевірку відбувається за ступенем ризику, який встановлений Постановою Кабінету Міністрів України № 1059 від 17.11.2010 р. Так, до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, тобто тих, хто підлягає перевірці першочергово, відносяться й ті роботодавці, що при загальній чисельності працівників до 50-ти осіб виплачують заробітну плату 60 % і більше працівників на рівні (!) або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, мають заборгованість по виплаті заробітної плати більше 60-ти календарних днів, мають розбіжності між фактичними показника чисельності працюючих та заробітної плати із даними звітності 10 % і більше.

Тому, роботодавцю бажано в умовах новацій у трудовому законодавстві найближчим часом провести кадровий аудит, насамперед, на відповідність критеріям оцінки степеню ризику, що визначені Постановою КМУ № 1059 від 17.11.2010 р., для того, щоб уникнути планових перевірок Держпраці.


832 Просмотров