litni ludy ukraine

Ні для кого не секрет, що літні люди в нашому суспільстві кожен день стикаються з великою кількістю проблем. Це і складність влаштуватися на кваліфіковану або хоч якусь пристойну роботу, отримати своєчасну, якісну, а головне безкоштовну медичну допомогу, а в більш пізньому віці отримати допомогу від соціальних служб і мати можливість комфортно зустріти старість. Буде правильним сказати, що проблеми літніх людей не знаходять розуміння і співчуття в сьогоднішньому суспільстві, але практичними результатами в цьому напрямку наша країна похвалитися не може.

Так, 5 липня 2011 року Верховна Рада України з якихось невідомих причин не підтримала пропозицію прийняти за основу проект Закону про запобігання дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку в Україні № 7 224, який би в разі його прийняття, гарантував особам літнього і похилого віку захист від дискримінації а також рівну з іншими громадянами можливість брати участь у всіх сферах державного і суспільного життя. Така ж доля спіткала ініціативу народного депутата України Миколи Катеринчука про проведення парламентських слухань на тему «Стан дотримання законодавства у сфері соціального забезпечення громадян похилого віку». Серед існуючих сьогодні проектів варто виділити проект Соціального Кодексу, який націлений на захист інтересів соціально вразливих категорій населення, у тому числі літніх людей.

Поки в Україні практично відсутнє законодавство у сфері захисту інтересів літніх людей, у всьому світі цій проблемі приділяють підвищену увагу. Зокрема, у прийнятому ще в 1982 році на Всесвітній асамблеї з проблем старіння, Віденському міжнародному плані дій з проблем старіння. Питанню старіння людства і актуальних проблем у зв’язку з цим, присвячений Мадридський міжнародний план дій з проблем старіння, прийнятий одинадцять років тому на другий Всесвітній асамблеї з проблем старіння. Наслідком прийняття Мадридського міжнародного плану стали численні розробки стратегій і програм на національному рівні, а також стимулювання створення відповідних регіональних планів для вирішення порушених у ньому проблем.

З метою реалізації положень Мадридського плану в Україні та впровадження міжнародної стратегії по захисту прав літніх людей з дотриманням принципів гендерної рівності, юридична компанія «makmel» залучена в якості національного експерта / консультанта Фонду народонаселення ООН та під керівництвом керуючого партнера Мельника Олександра і юриста Кирик Ольги, проводить дослідження проблем захисту прав літніх людей в Україні з метою визначення прогалин в існуючому законодавстві України та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів.

291 Просмотров