dogovor

З 01.01.2015 р. набули чинності новели до ст. 24 та ст. 265 КЗпП України, відповідно до яких запроваджено новий порядок оформлення прийняття на роботу найманих працівників та встановлено штраф за недотримання такого порядку у розмірі 36 540 грн. (10 мінімальних заробітних плат) за кожного працівника.

Раніше трудовий договір міг бути як усним, так і письмовим. При цьому, трудовий договір вважався укладеним з моменту фактичного допуску працівника на роботу. Такий договір вважався укладеним на невизначений термін, а працівнику гарантувалися всі права, передбачені законодавством про працю. Видача наказу про прийняття на роботу вважалась, як і наявність письмового трудового договору, не обов’язковою, проте бажаною.

Тепер, статтю 24 КЗпП України доповнили абзацом такого змісту: “Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

При цьому, частину четверту ст. 24 КЗпП України, яка зазначала, що у разі, якщо наказ не видано, а працівник фактично допущений до роботи, трудовий договір вважається укладеним — вилучено. Тому, сьогодні за відсутності наказу про прийняття на роботу трудовий договір вважається не укладеним.

Таким чином, з 01.01.2015 р. роботодавець не має права допустити працівника до роботи раніше, а ніж буде видано наказ про прийняття на роботу та ознайомлено з ним працівника. При цьому, такий наказ має містити всі обов’язкові реквізити, що передбачені Формою П-1, що затверджена наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 року № 489. Обов’язковими реквізитами є: дата прийняття на роботу, умови прийняття на роботу (випробування, якщо воно встановлюється, із вказівкою на який строк), умови роботи (сумісництво чи основне місце роботи, режим робочого часу), посада, посадовий оклад, підписи працівника та роботодавця. За відсутності зазначених реквізитів у наказі роботодавець ризикує сплатити штраф у розмірі 36 540 грн. Це нововведення стосується лише працівників, які допускаються до роботи після 01.01.2015 р., адже закон не має зворотної сили в часі. При цьому не є порушенням видача наказу раніше, ніж фактичний допуск до роботи із зазначенням дати, коли працівник має приступити до роботи.

У зв’язку з нововведеннями виключено й ст. 24-1 КЗпП України, яка встановлювала обов’язок фізичних осіб — роботодавців у тижневий строк зареєструвати письмовий трудовий договір у державній службі зайнятості. Тепер, процедура повідомлення про укладення трудового договору для фізичних та юридичних осіб однакова. При цьому, збереглася норма про обов’язковість письмової форми трудового договору з фізичною особою — роботодавцем, а для роботодавців — юридичних осіб письмовий трудовий договір не обов’язковий, окрім випадків, визначених ст. 24 КЗпП.

Щодо повідомлення центрального органу виконавчої влади варто зазначити наступне. По-перше таким органом є Державна фіскальна служба України. По-друге ст. 24 КЗпП України передбачає особливий порядок такого повідомлення, який визначається Кабінетом Міністрів України. Наразі, порядку такого повідомлення не розроблено, хоча Кабінет Міністрів України мав розробити його до 01.04.2015 р. Тому, й повідомляти поки нікого не потрібно.

ДФС України у листі “Про організацію роботи” від 29.01.2015 р. № 2627/7/99-99-1703-01-17 надала відповідні роз’яснення, згідно з якими заповнення та подання Таблиці 5 Додатку 4 до Звіту щодо сум нарахованого ЄВС, що затверджено наказом Міндоходів і зборів 09.09.2013 р. № 454, є достатнім повідомленням, і до встановлення нового порядку Кабінетом Міністрів України жодних інших повідомлень не вимагається.

Отже, для уникнення штрафу роботодавцю необхідно перед допуском працівника до роботи видати відповідний наказ і ознайомити з ним працівника (під розписку), а після запровадження порядку КМУ — повідомити Державну фіскальну службу України в день прийняття такого працівника на роботу.


1112 Просмотров