b2

Адвокатським об’єднанням «МАКМЕЛ» було стягнуто з відповідача на користь клієнта витрати на правову допомогу у повному обсязі, розміром 5000 грн. (Харківський апеляційний господарський суд від 22.08.2017 року у справі №917/647/17)

Суб’єкти господарювання через порушення їх прав та інтересів іншими суб’єктами господарювання, за відсутності штатного юриста, а іноді і за його наявності, вимушені звертатися по правову допомогу до адвоката, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання.

Відповідно до ст. 44 ГПК України, витрати на правову допомогу входять до складу судових витрат, тому суб’єкт господарювання має право стягнути з другої сторони в судовому порядку дані витрати. Норма ГПК України надає можливість стягнути витрати з другої сторони за будь-який вид правової допомоги, наданої адвокатом суб’єкту господарювання у порядку передбаченому ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Однак, господарські суди, при розгляді справ щодо стягнення витрат на правову допомогу, розуміють ст. 44 ГПК України, як витрати понесені внаслідок представництва сторони та складання процесуальних документів адвокатом в судовому процесі  – як невід’ємні складові одна одної. Дана позиція є помилковою, оскільки види правової допомоги не перебувають в залежності один від одного, підтвердженням чого є положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», передбачає види правової допомоги, витрати на які можуть бути стягнуті з відповідача у повному обсязі, а саме: захист, представництво та інші види правової допомоги. Але треба зауважити, що таке стягнення можливе за декілька обов’язкових умов, а саме:

  • укладення договору про надання правової допомоги;
  • підписання акту приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг за договором;
  • за наявності документів, які свідчать про оплату гонорару (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки).

Щодо обсягу та достатності вищезазначених вимог для стягнення витрат на правову допомогу в повному обсязі, висловився Вищий спеціалізований суд України у справі №6-32389ск15  та встановив даний перелік документів як обов’язковий.

Відповідно до п. 4 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», договір про надання правової допомоги – домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Щодо акту приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг та документів, які свідчать про оплату гонорару, то дані документи є доказом виконання умов договору сторонами та підтвердженням реальних витрат клієнта на правову допомогу.

Адвокатським об’єднанням «МАКМЕЛ» у справі щодо стягнення витрат на правову допомогу, яка розглядалася Харківським апеляційним господарським судом,  було надано клієнту інший вид правової допомоги, що передбачає складення позовної заяви про стягнення заборгованості по договорах укладених між позивачем та відповідачем.

Читайте також: Адміністративна відповідальність працівників та інспекторів Держпраці за порушення прав роботодавця

Із урахуванням позиції Вищого спеціалізованого суду України у справі №6-32389ск15 та постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 17.10.2014 року «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», де передбачено, що витрати на правову допомогу, граничний розмір якої визначено відповідним законом, стягуються не лише за участь у судовому засіданні при розгляді справи, а й у разі вчинення інших дій поза судовим засіданням, безпосередньо пов’язаних із наданням правової допомоги у конкретній справі (наприклад, складання позовної заяви, надання консультацій, переклад документів, копіювання документів), Харківський апеляційний господарський суд встановив, що витрати на правову допомогу, а саме складання позовної заяви, входять до складу судових витрат відповідно до ч.1 ст. 44 ГПК України, та задовольнив позов про стягнення витрат на правову допомогу в повному обсязі розміром 5000 грн.

1653 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399