201728.08
76080+-

Із набранням чинності Наказом Міністерства фінансів України № 567 від 13.06.2017р. «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»,  власники «середнього» бізнесу попали під пильний контроль фіскальної служби.

Окрім того, питання зупинення реєстрації ПН/РК регулюється п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017р. № 341, якою Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних викладено в новій редакції та наказом Міністерства фінансів України  від 13.06.2017р. № 566 «Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 752/30622.

У разі відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, достатнім для зупинення реєстрації таких ПН/РК відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПКУ, формується квитанція про зупинення ПН/РК, яка надсилається постачальнику (продавцю) та отримувачу (покупцю) – платнику податків. Моніторинг відповідності ПН/РК здійснюється системою у автоматичному режимі.

У платника податків закономірно виникає питання, що робити далі, куди потрібно звертатись, скільки у нього часу на реєстрацію зупиненої податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. На всі ці запитання можна знайти відповідь у даній статті.

Відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПКУ, платник податку має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій ПН/РК пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Кодексу.

Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів, про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за встановленою законом формою. Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій, формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в ЄРПН, та до такого Повідомлення додаються копії документів, які підтверджують реальність господарських операцій.

Як вже зазначалось, вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, затверджено Наказом Міністерства фінансів України №567 від 13.06.2017р.

Також, платник податку, у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, окрім Повідомлення та Додатків до нього, має право подати на розгляд комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за встановленою формою, яка є додатком до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017р. №567.

Відповідно до п. 21 Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, рішення Комісії про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, складається за формою згідно з додатком до цього Порядку. Це рішення приймається комісією ДФС протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів від платника ПДВ, підписується, реєструється та надсилається платнику податку.

У разі отримання рішення комісії Державної фіскальної служби України про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН, платник податків може у десятиденний термін подати скаргу до ДФС України. Порядок розгляду скарг врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017р. №485 «Про порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Читайте також: Детально про ризики використання транспортного засобу з іноземною реєстрацією на території України

За результатами розгляду скарги, комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень: задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС; залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного п.56.23 ст.56 ПКУ, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (п.16 Порядку затвердженого Постановою КМУ від 04.07.2017р. №485).

Рішення комісії з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

964 Просмотров