2018-10-18 11.59.36

На практиці можуть використовуватися варіації, однак достатньо орієнтуватися в двох основних, щоб уникнути більшості ризиків: Договір з оплатою по факту (Time & Materials) та Договір з фіксованою ціною (Fixed Bid/Fee).

  • Договір з оплатою по факту (Time & Materials)

Загальна інформація:

Використовується для випадків, коли об’єм робіт по проекту не може бути визначений наперед. За таким видом договорів усі роботи виконуються на підставі постановки замовником окремих короткострокових завдань.

Переваги для замовника:

  1. Спеціалісти залучаються для виконання окремих робіт;
  2. Можна легко змінювати вимоги до кінцевого продукту;
  3. Оплата здійснюється лише за фактично виконані роботи.

Ризики для замовника:

Під кінець виконання усіх робіт фактична вартість реалізації проекту може перевищити очікування замовника.

Способи зниження ризиків:

Деталізувати в договорі вартість роботи окремих спеціалістів;

В порядок постановки завдань включити положення про здійснення виконавцем попередньої оцінки вартості реалізації завдання.

Переваги для виконавця

Оплата усього часу, фактично витраченого на виконання завдань.

Ризики для виконавця

У зв’язку з постановкою короткотермінових завдань, такі завдання можуть не оформлюватися у вигляді ТЗ

Постановка та прийом завдань може здійснюватися з використанням засобів електронного зв’язку, в результаті чого можуть виникнути проблеми з доведенням замовнику своєї позиції.

Способи зниження ризиків:

Включити в договір положення про електронний документообіг.

  • Договір з фіксованою ціною (Fixed Bid/Fee)

Загальна інформація:

Використовується для випадків реалізації стандартних проектів, коли вартість робіт може бути визначена наперед, а усі вимоги до проекту можуть бути встановлені ще до початку виконання робіт і зафіксовані в ТЗ.

Переваги для замовника:

Наперед визначений бюджет і встановлені вимоги до результату.

Ризики для замовника:

Складно вносити зміни до вимог до продукту, а тому такі договори краще не використовувати для реалізації нестандартних, складних проектів.

Способи зниження ризиків для замовника:

Передбачити прийом робіт поетапно з оплатою за кожен прийнятий етап.

Не встановлювати фінансові санкції для замовника у випадку відмови від договору на будь-якому етапі.

Переваги для виконавця:

Чудово підходить для виконання стандартних робіт.

Ризики для виконавця:

У випадку перевищення фактичних затрат виконавця на реалізацію, такі витрати можуть бути не відшкодовані замовником.

Способи зниження ризиків для виконавця:

Передбачити максимально можливий аванс.

Передбачити прийом робіт поетапно.

Передбачити фінансові санкції для замовника у випадку відмови від договору.

  • Fixed Budget

Загальна інформація:

Використовується у випадках, коли точну вартість робіт визначити неможливо, наприклад, якщо

Проблеми, притаманні усім видам договорів

Проблеми з термінологією

В ІТ-договорах (особливо в ТЗ) зустрічаються терміни, незрозумілі для неспеціалістів. І при цьому відсутнє їх тлумачення.

Ризик:

Замовник може не до кінця розуміти на що він погоджується і, в результаті, в будь-який момент можуть виникнути спірні ситуації.

Спосіб зниження ризику:

Якщо уникнути використання технічних термінів не виходить, включити в договір розділ з переліком використовуваних термінів і їх тлумачення.

Неефективний захист комерційної таємниці, конфіденційної інформації

Як правило, в договорах визначають у якості комерційної таємниці взагалі всю інформацію про діяльність сторін. В той же час, сторони не встановлюють нормальний порядок обміну такою інформацією, вимог до роботи з такою інформацією, а у відповідальності просто вказують – стягнення завданих збитків.

Ризик:

В такому вигляді ці положення не можуть бути реально застосованими, а якщо дійсно буде витік інформації, то в суді довести вину іншої сторони, за відсутності нормальних доказів (а їх не буде, якщо розділ про комерційну таємницю написаний просто для вигляду) не вийде.

Спосіб зниження ризику:

Визначати як комерційну таємницю лише окремі види інформації, збереження якої в секреті є дійсно важливим для сторін.

Вказати в договорі захищені шляхи обміну інформацією та контакти осіб, яким направлятимуться такі повідомлення. Наприклад, користуватися засобами зв’язку, що дозволяють направляти шифровані повідомлення, файли шифрувати, у темі листа писати «КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ» тощо. Якщо секретна інформація передається у письмовому вигляді, використовувати пакування, яке унеможливлює доступ до вмісту без видимого його пошкодження.

Відсутність нормальних доказів прийняття результатів

Часто замість підписання актів прийому-передачі виконавець просто через месенджер направляє замовнику файл, або посилання. При цьому замовник може навіть не відповісти чи приймає він результати чи ні.

Ризик:

В будь-який момент замовник може сказати, що йому нічого не приходило / він нічого не приймав, а тому виконавець порушив умови договору і хай платить штраф / переробляє усе за свій кошт.

Спосіб зниження ризику:

Найкраще буде, якщо сторони підпишуть акт прийому-передачі. Альтернатива – деталізувати положення договору про електронний документообіг:

  1. вказати які засоби комунікації застосовуватимуться із зазначенням контактів відповідальних осіб;
  2. вказати, що сторона, якій направлялося повідомлення (якщо електронні засоби не дають можливості встановити чи отримав і прочитав адресат повідомлення) зобов’язана направити іншій стороні підтвердження про отримання, а у випадку неотримання такого підтвердження, передбачити інші засоби зв’язку.

Недостатньо чітко сформульоване ТЗ

Бажано детально прописати кожен вид робіт, що здійснюватиметься, оскільки будь-яка неточність дозволяє як замовнику, так і виконавцю, при прийомі результатів.

Замовник може посилатися на те, що надані результати не відповідають затвердженому ТЗ, що може стати причиною накладення фінансових санкцій (якщо такі передбачені договором), або покладення на виконавця обов’язку за свій рахунок переробляти частину, а, буває, й увесь проект.

Виконавець може, посилаючись на неповне ТЗ, передати замовнику проект, який формально відповідає поставленим умовам, але фактично бути не тим, на що погоджувався замовник.

1274 Просмотров