201701.09
New modern project of building with crane

Зокрема, актуальна практика судів вищих інстанцій свідчить про те, що оцінка майна у виконавчому провадженні часто проводиться з порушеннями норм чинного законодавства, що дає підставу вважати таку оцінку недійсною.

Однією із таких підстав, що надасть боржнику можливість певний час зберегти за собою майно – є відсутність належного огляду приміщення суб’єктом оціночної діяльності. Аналогічну позицію викладено у постанові Вищого господарського суду України від 20.07.2016 року у справі за № 3/22/2012/5003.

В свою чергу, згідно положень ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно положень ст. 12 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання відповідно до договору.

Визнання вартості, оцінка майна боржника (ст. 57 Закону України “Про виконавче провадження”) є процесуальною дією державного виконавця, незалежно від того, яка конкретно особа (сам державний виконавець чи залучений ним суб’єкт оціночної діяльності) здійснювала відповідні дії, так само як і від того, ким здійснювалося рецензування звіту про оцінку майна.

Згідно з приписами ст. 3 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” оцінка майна, майнових прав – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в ст. 9 цього Закону і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Відповідно до ст. 57 Закону України “Про виконавче провадження” визначення вартості майна боржника проводиться державним виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна. Для оцінки нерухомого майна державний виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, який провадить свою діяльність відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

При цьому, положеннями ч. 6 ст. 9 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” унормовано, що положення (національні стандарти) оцінки майна є обов’язковими до виконання суб’єктами оціночної діяльності під час проведення ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-яких випадках її проведення.

Національний стандарт №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440 є обов’язковим для застосування під час проведення оцінки майна та майнових прав суб’єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна. Поняття, що вживаються у цьому Стандарті, використовуються в інших національних стандартах.

Даним Стандартом (п.п. 50-55), зокрема, визначені загальні вимоги до проведення незалежної оцінки майна.

Національний стандарт №2 “Оцінка нерухомого майна”, затверджений постановою КМУ від 28.10.2004 №1442, є обов’язковим для застосування під час проведення оцінки нерухомого майна (нерухомості) суб’єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна та проводять державну експертизу звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу.

Таким чином, оцінка нерухомого майна має здійснюватись у відповідності до Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна” з урахуванням вимог Національного стандарту № 1, яким визначено загальні засади.

Читайте також: ОСББ відтепер не зобов’язане здійснювати передплату за користування електричною енергією

Так, згідно з приписами п. 50 Національного стандарту №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав проведенню незалежної оцінки майна передує підготовчий етап, на якому здійснюється, зокрема, ознайомлення з об’єктом оцінки.

Відповідно до п. 51 Національного стандарту №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, незалежна оцінка майна проводиться у такій послідовності:

– укладення договору на проведення оцінки,

– ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки;

– ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів;

– вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх застосування;

– узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів;

– складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об’єкта оцінки на дату оцінки;

– доопрацювання (актуалізація) звіту та висновку про вартість об’єкта оцінки на нову дату (у разі потреби).

Крім того, ст. 11 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” визначено, що замовники оцінки повинні забезпечити доступ суб’єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної інформації про зазначене майно для проведення оцінки.

Враховуючи вищевказане, можна зробити наступні висновки:

1)  незважаючи на вибір експертом методичного підходу оцінки майна (дохідний, порівняльний) підготовці та проведенню незалежної експертизи майна передує, в будь-якому випадку, ознайомлення з об’єктом оцінки шляхом доступу до нього;

2)  в рамках виконавчого провадження, замовник оцінки, тобто виключно державний виконавець, повинен забезпечити доступ суб’єкта оціночної діяльності до майна;

3)  в разі невиконання всього вищевказаного – експертна оцінка ринкової вартості нерухомого майна є недійсною.

1176 Просмотров