201622.10
Суб’єкти господарювання повинні вирішувати спори виключно в порядку господарського судочинства

07 вересня 2016 року Верховний суд України у справі № 6-1593цс16 вкотре зробив правовий висновок, відповідно до якого не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами  різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом, суд повинен відкрити провадження у справі в частині вимог, які належать до цивільної юрисдикції, і відмовити у відкритті провадження у справі щодо вимог, розгляд яких проводиться за правилами іншого виду судочинства.

Такого висновку суд прийшов на підставі статті 16 ЦПК України, яка говорить, що не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Свою правову позицію Верховний суд України підтримував неодноразово, що добре відображено у інших правових позиція суду, а саме у справах № 6-224цс16 від 02.03.2016 року, № 6-2307цс15 від 02.03.2016 року, № 6-1009цс15 від 24.02.2016 року; № 6-1965цс15 від 17.02.2016 року; № 6-1599цс15 від 03.02.2016 року.

Позиція ВСУ аргументована тим, що Цивільний процесуальний кодекс містить положення статті 16, яка говорить, що не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом. На думку суду зазначені положення є імперативними.

У цілому можна погодитися з таким висновком суду, якщо вказувати на те, що стаття 16 ЦПК дійсно є імперативною і від її положень не можливо відступити навіть не дивлячись на те, що стаття 32 ЦПК допускає об’єднання однорідних позовних вимог до кількох осіб.

Що ж стосується практичних моментів, то така позиція ВСУ суттєво ускладнює життя юридичним особам, які мають пов’язані вимоги до інших фізичних та юридичних осіб, наприклад, у випадку коли фізична особа виступає поручителем або у випадку відшкодування шкоди, як зазначено в описаному правовому висновку ВСУ. Позивачу доведеться звертатися до двох судових установ зі своїми вимогами, що передбачає підготовку двох окремих позовних заяв та сплату подвійного судового збору.


Постанова Верховного Суду України від 07 вересня 2016 р. у справі № 6-1593цс16 –                                   

https://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/62B46857B6E4AB4AC225802E002B0679

686 Просмотров