201612.11
Страхові компанії не зобов’язані здійснювати виплату страхового відшкодування, яке було знищено на території проведення антитерористичної операції

27 січня 2016 р. Верховний Суд України виніс Постанову № 3-1237гс15, в якій роз’яснив питання відшкодування страховою компанією шкоди, завданої майну, що знаходиться на території проведення АТО.

Як зазначається в Постанові, між сторонами був укладений договір страхування майна, що знаходилося на території проведення антитерористичної операції, в м. Донецьк. При цьому договір страхування було укладено після видання Указу Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України».

Що стосується договору страхування, то він містив положення, за яким не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок, зокрема, військових дій, а також маневрів або інших військових заходів із моменту оголошення компетентними державними органами надзвичайного стану або воєнного стану на території розташування застрахованого об’єкта, громадянської війни, терористичних актів, народних хвилювань усякого роду або страйків за умови та з моменту відповідного визнання таких явищ компетентними державними органами відповідно до чинного законодавства України.

При винесенні Постанови Верховний Суд зазначив, що настання події, яка може належати до страхових ризиків, але згідно з умовами договору страхування є виключенням зі страхових випадків, не породжує обов’язку страховика щодо виплати страхового відшкодування.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про страхування» обов’язок страховика здійснити страхове відшкодування виникає лише у разі настання страхового випадку.

Як зазначається в статті 8 Закону України «Про страхування» страховим ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а страховим випадком – подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Однак, за змістом частини 1 статті 16 Закону України «Про страхування» договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Таким чином, сторони договору страхування можуть визначити, які випадки вважати страховими, після настання яких страховик зобов’язаний сплатити страхове відшкодування.

З практичної точки зору потрібно зазначити, що багато страхових компанії, які здійснюють свою діяльність на території України, мають аналогічні положення договорів, які виключають обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування за подібних обставин. Це означає, що у разі втрати підприємством рухомого або нерухомого майна на території проведення антитерористичної операції страховики не будуть відшкодовувати понесені збитки.Постанова Верховного Суду України від 27 січня 2016 р. у справі № 3-1237гс15 – https://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/167B17CD1BEC72F0C2257F4D005061B3

678 Просмотров