Відповідальність за прострочення сплати аліментів

В житті нерідко трапляються ситуації, коли після розлучення батьків дитини, один із них ухиляється від сплати аліментів ( або не сплачує їх в повному обсязі) на утримання дитини, розмір яких був визначений судом або за домовленістю сторін.

Сімейний кодекс України, передбачив можливість виникнення таких ситуацій, так згідно статті 196 передбачено відповідальність за прострочення сплати аліментів. Але перед тим, як приступити до поняття відповідальність за прострочення сплати аліментів, необхідно приділити увагу наступним правовим нормам Сімейного кодексу України, а саме:

  • батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття ( ст. 180);
  • за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі;
  • за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина ( ст. 181);
  • розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а в разі виникнення спору – судом (ст. 195).

Читайте також: 5 МІФІВ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ У СПОРІ З БАНКОМ

Таким чином, у разі невиконанням одним із батьків рішення суду щодо сплати аліментів на утримання дитини або порушення домовленості щодо добровільної сплати аліментів, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості, що чітко передбачено ст. 196 Сімейного кодексу України. Щоб застосувати до порушника сплати аліментів такої міри відповідальності як пеня, необхідно звернутися із позовною заявою до суду, при чому обов’язковою умовою такого звернення повинен бути беззаперечний факт наявності заборгованості зі сплати аліментів, який підтверджується відповідною довідкою державного виконавця та наявності вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти на утримання дитини.

Щодо розрахунку розміру пені, то чітку відповідь про порядок розрахунку загального розміру пені надав Верховний суд України, що виражено в його правових позиціях по справі № 6-300цс16 від 16.03.2016 року та по справі № 6-1554цс 16 від 02.11.2016 року. Відповідно до вищевказаних правових позицій ВСУ – неустойка (пеня) за один місяць рахується так: заборгованість зі сплати аліментів за місяць помножена на 1 % пені та помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць).

Важливо також пам’ятати, що розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів (ч. 2 ст. 196 СК України).

У свою чергу, АО «МАКМЕЛ» бажає Вам не потрапляти в ситуації, коли необхідно буде звертатись до суду зі стягненням пені за затримку по виплаті аліментів.

966 Просмотров