Поновлення строку на прийняття спадщини

Спадщина – матеріальні і нематеріальні цінності, права та обов’язки померлої фізичної особи, що переходить до спадкоємців.
Книгою шостою Цивільного кодексу України чітко врегульовані правовідносини спадкування.
Зокрема, внаслідок смерті особи або оголошення її померлою, відкривається спадщина (ст. 1220 ЦК України).
Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (ст. 1270 ЦК України).
Якщо спадкоємець протягом шестимісячного строку, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

Однак, з даного правила є два винятки, а саме:

  • за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.
  • за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Так як у першому випадку все зрозуміло, розглянемо більш детально визначення додаткового строку для прийняття спадщини, через суд.
Поважність причин пропуску строку на прийняття спадщини – це насамперед неможливість отримання спадщини з підстав які не залежали від волі спадкоємця та пов’язані з об’єктивними, непереборними та істотними труднощами для отримання такої спадщини.

Правила частини третьої статті 1272 ЦК України, про надання додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини можуть бути застосовані, якщо:
1) у спадкоємця були перешкоди для подання такої зави;
2) ці обставини визнані судом поважними.

Такий правовий висновок висловлений Верховним Судом України у постанові від 23 серпня 2017 року № 6-1320цс17 та підтриманий вже новим Верховним Судом у своїй постанові від 06.05.2019 року у справі №196/1157/16.
Відтак, якщо спадкоємець пропустив шестимісячний строк для подання заяви про прийняття спадщини з поважних причин, закон та й судова практика, гарантують йому право на звернення до суду з позовом про визначення додаткового строку на подання такої заяви.

Однак, не все так просто як здається на перший погляд.
Для отримання додаткового строку для прийняття спадщини необхідно довести перед судом конкретні перешкоди для звернення із заявою, в обов’язковому порядку з долученням доказів, що підтверджують такі перешкоди.
Оскільки, згідно позиції пленуму Верховного Суду України, висловленої в п. 24 постанови такого, від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» судам роз’яснено, що, вирішуючи питання визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття спадщини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Наведемо декілька негативних для спадкоємців прикладів, які не визнаються судами таким, що є поважними, а саме:

  • необізнаність особи про смерть спадкодавця не може вважатися поважною причиною пропуску строку для прийняття спадщини, оскільки сама по собі ця обставина, без встановлення інших об’єктивних обставин, не свідчить про поважність пропуску спадкоємцем цього строку.
  • недобросовісність поведінки іншого спадкоємця щодо ненадання нотаріусу відомостей про осіб, які можуть бути спадкоємцями, також не свідчить про поважність причин пропуску позивачем строку для подання заяви про прийняття спадщини, оскільки не є перешкодою на вчинення спадкоємцем дій по прийняттю спадщини, а тому доводи касаційної скарги в цій частині є безпідставними.

Також звертаємо Вашу увагу, що юридична необізнаність про строки та порядок прийняття спадщини не є підставою для встановлення додаткового строку для прийняття спадщини.

Таким чином, для встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, необхідно довести поважність причин пропуску такого строку та підкріпити їх відповідними доказами, які б підтверджували реальну неможливість подання заяви про прийняття спадщини в межах саме тих шести місяців.

3426 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399