201806.07
Правовий статус майна фізичних осіб підприємців у сімейних відносинах

Чинне законодавство, яке регулює діяльність ФОП, або приватних підприємств, досить поверхово визначає статус його майна.
Зокрема, неоднозначне розуміння змісту права спільної сумісної власності подружжя судами загальної юрисдикції призводить до прийняття різних за змістом і правовими наслідками рішень. В одному випадку суди визначають майно та статутний капітал приватного підприємства, створеного за рахунок спільної сумісної власності подружжя, як об’єкт права спільної сумісної власності подружжя і здійснюють його поділ у відсотковому співвідношенні, в інших – виходять з того, що статутний капітал та майно такого підприємства не є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, а тому один із подружжя має право тільки на частку одержаних доходів від діяльності приватного підприємства.
Вищевказане приводить до проблем при зверненні судів загальної юрисдикції, через те, що позбавляє впевненості у виборі належного способу захисту свого права.
Враховуючи вищевикладене, варто звернути увагу на наступне.
Зокрема, рішенням Конституційного Суду України від 19 вересня 2012 р. у справі за №17-рп/2012 про офіційне тлумачення ч. 1 ст. 61 СК України встановлено, що статутний капітал та майно приватних підприємств є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Це означає, що якщо засновник ПП перебуває у шлюбі, то його дружина стає співвласницею статутного капіталу та активів підприємства.

Читайте також: Відповідальність за прострочення сплати аліментів

Однак, у постанові Верховного Суду України від 2 жовтня 2013р. у справі за № 6-79цс13 викладено правовий висновок, який суперечить наведеним вище висновкам Конституційного Суду України, та є обов’язковим для застосування судами загальної юрисдикції. Зокрема, суд зазначає, що майно фізичної особи – підприємця, яке придбане та використовується в його підприємницькій діяльності з метою одержання прибутку, слід розглядати як його особисту приватну власність, відповідно до ст. 57 СК України, а не як об’єкт спільної сумісної власності подружжя, який підпадає під регулювання ст. ст. 60, 61 СК України.
В свою чергу, аналіз чинного законодавства свідчить про рівність прав і обов’язків у шлюбі та сім’ї, що включає в себе також їх рівність у майнових відносинах, які регулюються положеннями Сімейного Кодексу та Цивільного кодексу України.
Основою майнових відносин подружжя є положення про те, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу); вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя (стаття 60 Сімейного Кодексу).
Об’єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту (ч.1 ст. 61Сімейного Кодексу).
Таким чином, на нашу думку, майно, яке придбано ФОП під час перебування у шлюбі варто розцінювати саме як спільне сумісне майно, придбане за рахунок коштів подружжя.
Варто зазначити, що Верховний Суд України також виклав позицію з даного питання, зазначивши у постанові 13 червня 2016 року у справі № 6-1752цс15, що «системний аналіз статей 57, 60 та 61 СК України дозволяє дійти висновку про те, що майно фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя і предметом поділу між кожним з подружжя з урахуванням загальних вимог законодавства щодо критеріїв визначення правового режиму спільного сумісного майна подружжя та способів поділу його між кожним з подружжя. Майно ФОП, яке використовується для її господарської діяльності, вважається спільним майном подружжя, як і інше майно, набуте в період шлюбу, за умови, що воно придбане за рахунок належних подружжю коштів».
Однак, вищевказана правова позиція не є кінцевою, так як суд, шляхом застосування «може бути» тільки припускає такий правовий режим майна і не робить дане твердження кінцевим.
В даному випадку залишається надіятись, що ново сформований Верховний Суд буде з більшою відповідальністю відноситись до висновків Конституційного Суду України та надалі своєю практикою закріпить чітке відношення щодо правового режиму майна ФОП, яке було придбане у шлюбі і позбавить спільноту проблем щодо вибору належного способу захисту свого порушеного права у даних правовідносинах.

1164 Просмотров