201920.04
Особливості стягнення аліментів з осіб, які мешкають за кордоном

Випадки, коли українці виїжджають до інших країн — явище не рідкісне. Останні дослідження свідчать, що як чоловіки, так і жінки майже в однаковому співвідношенні наважуються на еміграцію. Мотиви виїзду за кордон доволі різні, проте найбільш популярною причиною все ж залишається пошук більш прибуткової роботи та загалом кращого життя. На жаль, часто трапляється так, що стосунки не витримують випробовування відстанню, і подружжя розлучається. Тоді хтось із пари лишається в Україні, хтось — за кордоном. Що робити матерям у таких ситуаціях? I яким способом можливо стягнути аліменти з чоловіка, який проживає за кордоном?
Хибна думка, що стягнути аліменти з іноземця або особи,яка проживає за кордоном практично не можливо. Але вітчизняне законодавство, численні міжнародно-правові договори, розвинена судова практика, доводить протилежне.
Ще до 2006 р. українським жінкам було майже неможливо стягнути аліменти з осіб, які проживають за кордоном у зв’язку із відсутністю ратифікованих Україною відповідних міжнародних договорів, що значно ускладнювало, а подекуди взагалі унеможливлювало як виконання за кордоном судових рішень про стягнення аліментів, ухвалених українськими судами, так і виконання на території України рішень, прийнятих іноземними юрисдикційними органами.
Україна у 19.10.2006 ратифікувала Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном, укладена 1956 року у Нью-Йорку та підписантами якої є 71 держава світу. Метою Конвенції є спрощення процедури стягнення аліментів у випадках, коли особа, яка має намір стягнути аліменти, та особа, з якої необхідно стягнути аліменти, проживають у різних країнах.
З метою деталізації та роз’яснення процедури стягнення аліментів з осіб, які проживають за кордоном за зазначеною Конвенцією, Міністерств юстиції України наказом від 29.12.2006 №121/5 затвердив Інструкцію про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.
Ця Інструкція, зокрема, визначає вимоги щодо звернення з клопотанням про визнання і виконання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої держави, вимоги щодо заяви про стягнення аліментів з відповідача (боржника), який проживає за кордоном та ін.
Крім того, в Україні зацікавлена особа може звернутись до територіального управління юстиції Міністерства юстиції України за місцем своєї реєстрації з метою отримати повної інформації щодо пакету документів для вирішення питання стягнення аліментів на території іноземної держави, яка є учасницею зазначеної Конвенції.
Отже, на підставі наведених нормативних актів незалежно від громадянства чи постійного місця проживання особа може звернутися з проханням про визнання чи виконання рішення про стягнення аліментів.
Загалом, можна виокремити три варіанта стягнення аліментів з боржника, який проживає за кордоном, кожен з яких має свої юридичні особливості у реалізації.
Основним кроком до запущеня механізму стягнення аліментів з-за кордону стане з’ясування чи укладено між Україною і тією державою, в якій проживає боржник, міжнародний договір про надання правової допомоги та чи є дана держава учасником Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Саме від цього буде залежати спосіб і порядок стягнення аліментів.

Позасудовий порядок
Найкращим шляхом у вирішенні питання стягнення аліментів є мирне вирішення спору і укладання договору утримання дитини. Дана домовленість може бути лише усною, але для додаткових гарантій виконання даних домовленостей батьки можуть укласти між собою нотаріально посвідчений договір про утримання дитини (дана категорія договорів може мати різні назви, але всі вони визначають порядок утримання та забезпечення умов життєдіяльності дитини).

Судовий порядок вирішення проблеми
У випадку, коли мирним шляхом домовитися про розмір та періодичність стягнення аліментів батькам не вдалося, а також, коли один з батьків, який проживає окремо від дитини ігнорує її існування та не бажає сплачувати грошові кошти на утримання дитини, сімейним законодавством України передбачена можливість примусового стягнення грошових коштів з даної особи. Звернення до суду відбувається шляхом подачі позовної заяви з необхідними документами Позивачем до Відповідача.
З метою подальшого виконання рішення українського суду за кордоном, вимоги в позовній заяві про стягнення аліментів бажано ставити в твердій грошовій формі, а не у частці (відсотковій формі).
Після отримання рішення українського суду і набрання ним законної сили, його необхідно визнати на території тої держави, де проживає боржник. Адже виконати в Україні ого буде неможливо у зв’язку із відсутністю майна боржника ( якщо воно дійсно відсутнє).
Для цього необхідно подати отримане судове рішення разом із заявою та клопотанням про його визнання та виконання, додаючи до клопотання визначений перелік документів, до територіального управління юстиції за місцем реєстрації позивача. Усі документи подаються з перекладом на мову тої країни, де вона має бути виконано. Всі отримані документи представник територіального управляння юстиції пересилає до відповідного органу іноземної країни для його виконання.
Третій спосіб стягнення аліментів за кордону – це звернення до суду іноземної держави і отримання рішення, яке безпосередньо буде виконуватися за місцем проживання боржника або знаходженням його майна.
Даний спосіб можна використовувати, коли немає рішення українського суду про стягнення аліментів з відповідача ,який проживає за кордоном ,коли рішення подібних суперечок здійснюється згідно із законодавством іноземної країни за місцем проживання відповідача, коли необхідно вирішити питання про збільшення розміру аліментів, а також у випадках, коли відсутній договір про правову допомогу між країнами, що унеможливлює виконання рішення українського суду на території іноземної держави.
Обираючи той чи інший спосіб стягнення аліментів на дитину, слід враховувати перелік значимих факторів: країну проживання платника аліментів, наявність міжнародного договору між Україною і державою проживання боржника, наявність чи відсутність майна боржника на території України, чи працевлаштований він за кордоном, об’єктивні обставини у яких перебуває сама дитина, її вік і потреби.
Підсумовуючи вищезазначеного, потреба адвоката по стягненню аліментів у суді є невід’ємною частиною у даному питанні а також на стадії виконання даного рішення, адже в деяких випадках вся доля процесу залежить від того, наскільки юридично грамотно складена та оформлена позовна заява, наскільки законні вимоги викладені в ній, а також чи існує практична можливість реалізації даних позовних вимог у випадку їх задоволення. Окрім того, юридична освіченість адвоката, його досвід ведення аналогічних судових процесів на практиці, можливість вироблення або обрання необхідної стратегії та тактики дій, можливість швидко та грамотно реагувати на дії суду, може суттєво вплинути на розгляд справи.

2843 Просмотров