202002.05
Порядок виїзду дитини за кордон

Відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України: Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Однак, фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом.

Порядок виїзду дітей за межі України передбачено “Правилами перетинання державного кордону громадянами України”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57 (надалі – Правила).

Відповідно до пункту 4 Правил виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

Варто зазначити, що дозвіл батька чи матері на перетин дитиною кордону потрібен тільки громадянам України. Діти, які мають громадянство інших держав, можуть виїжджають з України без пред’явлення такої довіреності.

Для оформлення довіреності необхідно звернутися до нотаріуса та надати такі документи:

 • Оригінали паспортів батьків;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків батьків;
 • Свідоцтво про народження дитини.
 • 2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

 • якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
 • якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка (штамп) про взяття на постійний 
консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи МЗС.
 • у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
  – свідоцтва про смерть другого з батьків;
  – рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
  – рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
  – рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
  – рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
  – довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька;
  – довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем;
  – свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України.
 • 3) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця під час пред’явлення рішення суду або органу опіки та піклування (районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі його утворення), сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади) або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб;

  4) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця та більше дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на захворювання, передбачені частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України, під час пред’явлення таких документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав:

 • довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, про наявність заборгованості із сплати аліментів (у разі коли сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці);
 • документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (у разі коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але не більше чотирьох місяців).
 • Нерідко трапляються випадки, коли батько не дає згоду на виїзд неповнолітніх дітей з України. В такому разі, якщо вирішити спір не вдається мирним шляхом, єдиним варіантом вирішення цієї ситуації є звернення до суду.

  Варто зазначити, що в позовній заяві про надання дозволу на виїзд громадянина України, який не досяг 16-річного віку, за кордон без згоди та супроводу одного з батьків має бути чітко аргументована мета вивезення дитини за кордон.

  Позовна заява про надання дозволу на виїзд громадянина України, який не досяг 16-річного віку, за кордон без згоди та супроводу одного з батьків подається до суду в спрощеному позовному провадженні в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача.

  Також звертаємо вашу увагу, що для подання позовної заяви необхідно сплатити судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України «Про судовий збір».

  Таким чином, законодавством України чітко визначено механізм виїзду дітей за межі України. Отже, щоб не пропустити задуману поїздку, необхідно заздалегідь потурбуватися про необхідні документи для виїзду дитини за кордон.

  4808 Просмотров