201703.04
razvod

В Україні на теперішній час, як показує практика, інститут сім’ї доволі хиткий та нестабільний, і колишнім дружині та чоловіку доводиться ділити нажите майно між собою, при чому кожен з них, чоловік або дружина вважають, що все те, що було придбане під час шлюбу вважається спільним нажитим добром або приватною власністю, яка не має бути поділена.

Тож як розібратися в правовій природі майна, воно все таки спільне сумісне та підлягає поділу, чи особисте приватне та є власністю одного з подружжя власника. Сімейним Кодексом України передбачено два правових режими майна подружжя: спільна сумісна власність та особиста приватна власність дружини та чоловіка.

Особиста приватна власність кожного з подружжя — це майно, яке належить лише одному з подружжя та на яке не поширюється сімейно-правовий принцип спільності майна подружжя. Щодо цього майна кожен із подружжя має право самостійно здійснювати будь які правочини (укладати договори), в тому числі продавати.

Як передбачає ст.57 СК України до такого майна відноситься:

Набуте чоловіком або дружиною під час шлюбу, але за кошти, які належали особисто чоловіку або дружині. Майно із вказаним правовим режимом найчастіше є предметом спору в суді, адже навіть якщо майно придбано вже після шлюбу, при наявності відповідних доказів, член подружжя може довести, що придбано воно за його власні кошти. Доказами наявності власних коштів у одного з подружжя може бути: боргові розписки,  договори дарування, довідка про доходи з місця роботи, інші докази, що підтверджують наявність коштів та фактичну змогу придбати майно. В такому разі придбане майно за ці кошти майно вважатиметься особистою приватною власністю одного із подружжя. Аналогічної позиції притримується Верховний суд України, в свої постанові від 16.12.2016 року по справі № 6-2641цс15 зазначено: що у разі придбання майна хоча й у період шлюбу, але за особисті кошти одного з подружжя, це майно не може вважатися об’єктом спільної сумісної власності подружжя, а є особистою приватною власністю того з подружжя, за особисті кошти якого воно придбане.

Отже, сам по собі факт придбання спірного майна в період шлюбу не є безумовною підставою для віднесення такого майна до об’єкту спільної сумісної власності подружжя.

Набуте чоловіком або дружиною під час шлюбу, але на підставі договору дарування чи в порядку спадкування. До вказаного майна відноситься майно подароване одному з подружжя, що підтверджується відповідним договором, чи майно яке одним з подружжя отримано у спадок, на підставі відповідного свідоцтва про спадщину.

Набуте чоловіком або дружиною до шлюбу. підтвердженням факту набуття майна до шлюбу, може бути розрахунковий документ чи чек, в якому зазначено дату придбання того чи іншого рухомого чи нерухомого майна.

Майно, визнане судом особистою приватною власністю дружини/чоловіка як таке, що було набуте нею/ним у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. Випадки, коли дружина і чоловік вже не проживають разом, проте перебувають у зареєстрованому шлюбі, доволі таки не поодинокі,  але все, що набувається в такому випадку за цей час, буде вважатися особистою приватної власністю чоловіка або дружини. Наразі потрібно буде доведення саме цього фактичного проживання окремо, залучити свідків, які зможуть підтвердити даний факт окремого проживання.

Речі індивідуального користування, в тому числі і коштовності, навіть якщо їх було придбано за спільні кошти подружжя та спеціальні цільові грошові виплати (премії, нагороди), які вона/він одержали за особливі заслуги.

Кошти, одержані одним із подружжя як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй/йому належала, а також як відшкодування завданої їй/йому моральної шкоди та страхові суми, одержані нею/ним за обов’язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них.

Якщо у придбання майна вкладені крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю.

Житло, земельна ділянка  придбані під час шлюбу внаслідок приватизації.Про це також мають свідчити відповідні документи, отримані при приватизації такого майна.

Відтак, вищевказане майно відноситься до особистої приватної власності одного із подружжя та у разі «побиття горшиків»  та питанні розподілу майна , вказане майно не буде входити до переліку майна, яке може розподілятися між подружжям. Сподіваємось даною статтею надано вичерпну інформацію щодо питання особистої приватної власності чоловіка та/або дружини та ця інформація допоможе у майбутньому уникнути спорів стосовно розподілу такого майна, та сприятиме можливості правового захисту інтересів та особистої приватної власності.

1801 Просмотров