201930.07
Чи відповідає спадкоємець за борги своїх родичів (спадкодавців)?

Відповідно до ст. 1218 ЦКУ до складу спадщини входять не тільки права, а й обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. В даному випадку відбувається заміна боржника у зобов’язанні. Відповідно до чинного цивільного законодавства де вказується, що спадкоємці, зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. Згідно чинного законодавства, спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги, та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб, а кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги (ч.1., ч.2 ст.1281 ЦКУ)

Оскільки спадкування є одним із найпоширеніших засобів набуття права власності, важливо зазначити те, що спадкове право тісно пов’язане з правом власності.
Зазвичай спадщина складається з права власності померлого на різне майно: квартиру, земельну ділянку, транспортні засоби, кошти, цінні папери тощо, яким громадянин володів.

Окрім вищезазначеного до спадкоємця також переходить:

  • обов’язок відшкодувати майнову шкоду (збитки), яка була завдана спадкодавцем;
  • обов’язок відшкодувати моральну шкоду, завдану спадкодавцем;
  • обов’язок сплатити неустойку (штраф, пеню), які були присуджені судом спадкодавцеві за його життя.

Спадщина складається з сукупності майнових прав та обов’язків померлого громадянина, які, відповідно до чинного законодавства, можуть переходити у порядку спадкування до іншої особи.

Відповідно до ст.1282 ЦКУ, чітко зазначається, що спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. Вимоги кредитора спадкоємці зобов’язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено. У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора звертає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі (тобто конкретний вид майна чи його частку, що дісталася спадкоємцю із загальної спадкової маси).

Щодо питання строків задоволення вимог кредиторів, тут варто зазначити, що строки є преклюзивними (пресічними) тобто такі, що не можуть поновлюватися. Цікавим та важливим фактом є те, що кредитор повинен пред’явити позов до спадкоємця в межах строків, передбачених ст. 1281 ЦК, тому навіть якщо протягом цих строків була пред’явлена претензія і спадкоємець не виконав вказані в ній вимоги, кредитор не має права на задоволення позову, заявленого після спливу вказаних строків, оскільки з їх закінченням припинилося матеріальне право.

Таким чином, до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті   це може бути як рухоме, так і нерухоме майно.

Відмова від прийняття боргової частини спадщини – не допускається,  обов’язковою умовою вступу в спадщину є беззастережне прийняття спадкоємцями як прав, так і обов’язків.

Варто зазначати, що в склад спадщини не входять тільки ті зобов’язання, які були нерозривно пов’язані з особою померлої людини. Також не переходять у спадщину  – обов’язки, що випливають з цивільно-правових договорів, нерозривно пов’язаних з особистістю самого спадкодавця ( виконання  зобов’язання, які міг виконати тільки сам спадкодавець особисто); інші зобов’язання, пов’язані з особою спадкодавця (як приклад , по виплаті аліментів).

Обов’язок плати за зобов’язаннями  покладається на спадкоємця, що прийняв спадщину. При цьому не важливо успадковує він за законом або за заповітом.

Згідно з положенням ЦКУ спадкоємець має право прийняти спадщину або відмовитися від неї. Якщо відсутня заява  у нотаріуса  про прийняття спадщини протягом встановленого строку для прийняття спадщини – це прирівнюється до відмови.

Якщо про зобов’язання спадкодавця стало відомо вже після того, як заяву про прийняття спадщини подано, то протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, спадкоємець може відкликати свою заяву.

Тож будьте обачні та уважні, коли приймаєте спадщину!

4313 Просмотров