Калькулятор 3% річних

Сума заборгоності

Сума на яку нараховуються відсотки

Дата початку розрахунку

Дата з якої виникла заборгованість

Дата закінчення розрахунку

Дата, по яку будуть нараховані відсотки

Додати борговий період
Калькулятор 3% річних

% в

Ваші останні розрахунки
Дата розрахунку
Сума
Період
0
розрахунків
вже проведено вами
2006341
розрахунків
проведено загалом
Корисна інформація

Корисна інформація про нарахування 3-х % річних

Стаття 625 Цивільного кодексу України
Відповідальність за порушення грошового зобов’язання

Частина 2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судова практика та роз’яснення

“Прострочення боржником грошового зобов’язання у вигляді інфляційного нарахування на суму боргу та трьох процентів річних виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.”

Постанова Вищого господарського суду України від 21 червня 2016 року по справі № 916/4281/15.
Єдиний державний реєстр судових рішень

“Законодавство не виключає можливості одночасного стягнення з боржника пені (ч. 3 ст. 549 ЦК України), індексу інфляції та 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК України).”

Постанова Верховного Суду України вiд 6 червня 2012 р. у справi № 6-49цс12.
Офіційний сайт Верховного суду України

“Інфляційне нарахування на суму боргу за порушення боржником грошового зобов’язання, вираженого в національній валюті та трьох відсотків річних від простроченої суми полягає у відшкодуванні матеріальних витрат кредитора від знецінення грошових коштів у наслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за неправомірне користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, тому ці кошти нараховуються незалежно від сплати ним неустойки (пені) за невиконання або неналежне виконання зобов’язання.”

Постанова Верховного Суду України вiд 30 жовтня 2013 р. у справi № 6-59цс13.
Офіційний сайт Верховного суду України

“Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань.”Постанова Вищого господарського суду України № 14 від 17.12.2013 року)”
Офіційний сайт Верховної Ради України

“Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань.” Оглядовий лист Вищого господарського суду України 29.04.2013 № 01-06/767/2013.
Офіційний сайт Верховної Ради України

Коментарі