OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Українські суди відмовили в розгляді адміністративної скарги громадянина щодо незаконності обшуку та компенсації моральної шкоди за порушення недоторканості житла, пославшись на необхідність дотримання процедури кримінального провадження.

Проте аргументи представника держави не переконали Європейський суд з прав людини.

Посилаючись на свою попередню практику (рішення “Голдер проти Сполученого Королівства” від 21.02.75, п. 36, заява № 4451/70, та “Бака проти Угорщини” від 23.06.2016 року, п. 120, № 20261/12, ЄСПЛ зауважим, що право доступу до суду, зокрема право порушити справу в суді в цивільних правовідносинах, є елементом, який є невід’ємною частиною права, викладеного в ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Разом з тим у своїй практиці ЄСПЛ прямо визначає, що більшість гарантованих прав включаючи немайнові, є “цивільними правами”, для цілей ст. 6 вказаної конвенції.

Також, з’ясовуючи, чи може бути визнаний ефективним судовий засіб правового захисту, передбачений у тому чи іншому виді судочинства слід керуватися нормами національного законодавства, зокрема відповідними положеннями Основного закону, правовими позиціями Конституційного суду та положеннями статей 6 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з урахуванням відповідної страсбурзької практики, а також зважати, що в разі існування різних внутрішніх процедур захисту слід обирати ту з них, яка забезпечить особі доступ до суду відповідно до цілей ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Джерело

600 Просмотров