private-detective-best

Нещодавно, Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність».

Отже, в найближчому майбутньому громадяни України зможуть офіційно наймати приватних детективів для виконання особливих доручень: пошуку зниклих боржників, стеження за своїми дружинами й чоловіками, з метою виявлення подружньої зради, збору різноманітної інформації, необхідної для прийняття рішення перед укладенням угод, тощо.

Нормативним документом легалізовано детективну діяльність у двох організаційно-правових формах, розгляд яких, на мою думку, є доцільним у зв’язку із їх затребуваністю на сучасному ринку послуг.

Законом визначаються наступні суб’єкти приватної детективної діяльності:

– приватний детектив;

– об’єднання приватних детективів.

Щодо приватного детектива, то приватним детективомможе бути: громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, пройшов спеціальну підготовку з метою здійснення приватної детективної діяльності чи має стаж роботи в оперативних підрозділах або органах досудового розслідування не менше трьох років, та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю.

Законом передбачені обмеження щодо осіб, які можуть стати приватними детективами, отже, така особа не може займати будь-яку посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органах влади, проходити військову або альтернативну не військову службу, займатися адвокатською, нотаріальною, судово-експертною діяльністю та надавати інші публічні послуги, визначені підпунктом «б» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

Об’єднання приватних детективів є юридичною особою,створеною шляхом об’єднання двох або більше приватних детективів відповідно до вимог законодавства України, що провадить виключно приватну детективну діяльність на підставі статуту. Державна реєстрація об’єднання приватних детективів здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Право на використання у назві юридичної особи слова «детективне» або похідних від нього належить виключно об’єднанням приватних детективів, що створені та провадять свою діяльність відповідно до вимог  Закону. Об’єднання приватних детективів у своєму найменуванні має зазначати організаційно-правову форму та прізвище одного із його засновників – приватних детективів.

Об’єднання приватних детективів мають право відкривати рахунки в банках, мати бланки, печатки, штампи із зазначенням свого найменування.

Засновниками та учасниками об’єднання приватних детективів можуть бути виключно приватні детективи. У разі якщо засновника або учасника об’єднання приватних детективів позбавлено права на зайняття приватною детективною діяльністю, він втрачає право бути засновником (учасником) об’єднання приватних детективів у порядку, визначеному законом.

В той же час, суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності не мають права здійснювати оперативно-розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів.

З появою детективів та їх об’єднань виникає питання, щодо порядку управління та підпорядкованості таких осіб. Отже, вирішення питання надання права на зайняття приватною детективною діяльністю, та його позбавленнянадається територіальними органами Національної поліції України шляхом видачі відповідного Свідоцтва або його позбавлення.

В свою чергу, Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною діяльністю видається безстроково на платній основі протягом 10 днів з дня подання документів для його отримання. Разом із свідоцтвом про право на зайняття приватною детективною діяльністю заявнику видається посвідчення приватного детектива.

Крімтого, Національна поліція України забезпечує ведення Єдиного реєстру суб’єктів приватної детективної діяльністю, який має місти  всю актуальну інформацію про детектива або об’єднання детективів.

Отже, прийняття Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» створює передумови для розвитку інституту приватних детективів, як осіб, що на професійному рівні мають можливість надавати специфічні за своєю природою послуги та скласти конкуренцію працівникам правоохоронних органів Українипокращивши таким чином їх діяльність.

З огляду на практику розвинених країн світу, таких як Великобританія та Сполучені Штати Америки кількість приватних детективів та їх об’єднань деяким часом удвічі перевищує кількість співробітників поліції та значно перевищує бюджет таких органів, що створює передумови для надходження коштів до державного бюджету у вигляді податків.

957 Просмотров