202006.04
Головні питання і відповіді з приводу форс-мажору для бізнесу

Найчастіше слово «форс-мажор» асоціюють з договорами в бізнесі. Однак, наразі цим форс – мажором став карантин, який вніс свої зміни не лише в буденне життя кожного громадянина, а й в бізнес. У підприємців виникає багато питань, наприклад:
як платити заробітну плату працівникам, які зараз вимушені бути вдома?
як оплатити орендну плату за приміщення, яке наразі не використовується?
тощо.

Ці та інші питання розглянемо далі:

Що таке форс-мажорні обставини?

Відповідь на дане питання міститься в Законі України  “Про торгово-промислові палати”, а саме в ст.14-1 цього Закону – форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Щодо відповідальності при форс-мажорних обставинах.

Настання форс-мажорних обставин звільняє від відповідальності за невчасне виконання умов договору, проте для цього потрібно дотриматися певного порядку дій:
1. перш за все, письмово повідомити іншу сторону про неможливість виконання зобов’язання у зв’язку з форс-мажорними обставинами;
2. подати до Торгово-промислової палати України заяву про засвідчення форс-мажорних обставин;
3. отримати сертифікат Торгово-промислової палати України про засвідчення форс-мажорних обставин.

Як отримати сертифікат про засвідчення форс-мажорних обставин?

Треба звернутися до Торгово-промислової палати України чи регіональної торгово-промислової палати.
Форс-мажорні обставини засвідчуються за  зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному  окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком,  виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди,  законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим  через наявність зазначених обставин.

Суб’єкт господарської діяльності подає відповідну заяву за підписом керівника підприємства, організації з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням – довіреною особою.

Заява фізичної особи подається особисто за  її підписом або  за її дорученням – довіреною особою. До заяви обов’язково додайте копію договору, для цілей якого Ви просите видати сертифікат, а також наказ про зупинення діяльності (роботи) або будь-які інші документи для підтвердження неможливості виконати умови договору у зв’язку з карантином.

Як бути з неможливістю сплати за договором оренди?

Торгово-промислова палата може розглянути заяву на посвідчення форс-мажорних обставин, в разі неможливості користування приміщеннями в зв’язку з введеними на рівні державної влади обмеженнями або заборонами для суб’єктів господарювання у відповідних сферах.
Якщо підприємець не може використовувати приміщення у зв’язку з обов’язковим зупиненням діяльності через введення карантину, він може звільнятися від сплати орендної плати за весь час невикористання приміщення – про це орендарі і орендодавці домовляються.

Щодо штрафних санкції за порушення податкового законодавства.

З 1 березня по 31 травня 2020 р. не застосовуються ніякі штрафні санкції за порушення податкового законодавства за деякими виключеннями, зокрема, за порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку та рентної плати відповідальність залишається.

Порядок виконання договірних зобов’язань.

За загальним правилом – зобов’язання повинні виконуватися відповідно до умов договору чи закону, а якщо такі умови відсутні у договорі та законі, застосовуються правила та звичаї ділового обороту.
Звернутися до сторони та укласти додаткову угоду про подальші взаємовідносини – один із варіантів подальших дій мирним шляхом. В угоді можна передбачити порядок виконання, відстрочення чи звільнення від зобов’язань, вирішити питання щодо розірвання договору, здійснення взаєморозрахунків тощо.

Про сплату єдиного соціального внеску.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» у періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня єдиний внесок можуть не платити:

1. фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
2. особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;
3. члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.
Проте якщо ж є бажання, ці особи все ж можуть сплатити єдиний соціальний внесок.

Як бути з заробітною платою в період карантину?

В законодавстві, а саме в ст. 34 КЗпП існує таке поняття як простій, яке являє собою вимушене призупинення роботи викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Відтак роботодавець може запровадити режим простою на період карантину.

За загальним правилом час простою оплачується на рівні 2/3 окладу.
АЛЕ, відповідно до ч. 3 ст. 113 КЗпП за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.
Отже, в даному випадку існує дві позиції, які зазначені вище.

Чи може працівник взяти відпустку?

Більшість роботодавців на період карантину відправляють своїх працівників у вимушену відпустку.
Працівник на загальних підставах може скористатися правом на щорічну відпустку, яка надається зі збереженням заробітної плати ( за рахунок роботодавця) незалежно від запровадження карантину .

Також працівнику надається можливість отримати відпустку без збереження заробітної плати( за власний рахунок), яка відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» не включається до загальноприйнятого терміну 15 днів, який зазначений в ст. 84 КЗпП.

Щодо видачі листів тимчасової непрацездатності.

Фонд соціального страхування надав роз’яснення щодо оформлення лікарняних та порядку виплати у період карантину.
Отримати лікарняний може особа, яка тимчасово відсторонена від роботи під час карантину, якщо її робота пов’язана з обслуговуванням населення у разі, якщо ця особа контактувала з інфекційно – хворою людиною і є бактеріоносієм, та якщо вона не може бути переведена на іншу роботу.

На час самоізоляції під медичним наглядом, Фонд соцстраху буде компенсувати 50% заробітку на підставі отриманого працюючим відповідного лікарняного листка.

Також надається право на отримання допомоги у разі тимчасової непрацездатності особам, які перебувають у спеціалізованих закладах охорони здоров’я.

Фінансова допомога за рахунок Фонду соціального страхування буде надаватися з першого дня і за весь час відсутності на роботі з причин, які встановить лікар.

Ніхто точно не знає яких збитків зазнає бізнес і українська економіка в цілому, втім шанс пережити цю кризу все ж таки є.

4799 Просмотров