bank-kredit

Пропонуємо вашій увазі взаємовигідний варіант вирішення проблем вкладника та позичальника банку, в якому запроваджено тимчасову адміністрацію.

На фоні тотальної неплатоспроможності українських банків, та, як наслідок, введення в них тимчасової адміністрації питання захисту інтересів вкладників та позичальників проблемних банків, набувають нового значення.

За аналогією з валютними кредитами забезпеченими іпотекою, та запровадження по ним мораторію на стягнення, держава своєрідно врегульовує проблемні питання вкладника та позичальника банку, в якому введено тимчасову адміністрацію. Так згідно з ст.36 ЗУ «Про гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – «Закон») заборонено проводити зарахування зустрічних вимог, якщо це може призвести до порушення порядку погашення вимог кредиторів встановлених вказаним Законом.

Відповідь на питання чому ж такий інструмент врегулювання зобов’язань, як зарахування зустрічних вимог, прямо заборонений Законом, очевидна. Адже, не дивлячись на те, що згідно з ст.1 Закону його метою є захист інтересів вкладників, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, ставить свої інтереси вище інтересів вкладників, тому після виплати їм гарантованих 200 тисяч гривень, в подальшому згідно з ст. 52 Закону, задовольняються вимоги Фонду, для покриття його витрат в процесі здійснення тимчасової адміністрації.

Тому у випадку перевищення розміру вкладу над сумою, що гарантується Фондом, або у випадку перебування коштів юридичної особи на рахунку банку, отримання таких коштів залишається під великим питанням, насамперед, по двом причинам, по-перше, вказані кредитори банку повинні пред’явити свої вимоги протягом 30-ти денного строку з моменту оголошення початку ліквідаційної процедури, у випадку пропущення вказаного строку вимоги вважаються погашеними, по-друге, є цілком реальним недостатність майна банку для задоволення вимог всіх кредиторів.

Враховуючи зазначене, вкладники у пошуках більш-менш гарантованого способу повернення своїх коштів в максимально можливому об’ємі, знаходять зацікавлених позичальників банку та пропонують відступлення на їх користь права вимоги до банку за певну плату.
Суть таких правовідносин полягає в припиненні зобов’язання позичальника банку, на користь якого відступлено право вимоги вкладником (кредитором), внаслідок поєднання в одній особі боржника та кредитора згідно з ст.606 Цивільного кодексу України.

Життєздатність вказаного способу підтверджена рядом судових рішень, зокрема: постановою ВГСУ від 22.02.2012 року по справі № 33/206 та ухвалою ВССУ від 24.09.2014 року по справі № 6-17645св14 суть яких зводиться до підтвердження факту припинення зобов’язання внаслідок поєднання в одній особі боржника та кредитора незалежно від встановленої черговості задоволення вимог кредиторів та порядку встановленого Законом.

Наводимо варіант реалізації схеми припинення зобов’язань. Важливо зауважити, що платність договору відступлення права вимоги з вартістю не менше номінального розміру права вимоги, що відступається, є запорукою уникнення податкових зобов’язань та претензій ДФС України, щодо віднесення вказаного правочину до операції факторингу.

Варто зауважити, що питання реального дисконту (суми фактично отриманих коштів вкладником та суми зекономлених коштів позичальником), умов та порядку їх оплати можуть узгоджуватись між вкладником та позичальником додатково.


680 Просмотров