Як зупинити проведення торгів з продажу права вимоги за кредитним договором на ProZorro.Продажі?

Проект ProZorro.Продажі розпочав роботу зі співпраці з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд) – реалізації майна неплатоспроможних банків 24 червня 2016 року. Вже за перші півроку такої співпраці було зароблено перший мільярд.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заснований з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків. Як зазначено, Фонд здійснює діяльність щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку відповідно до ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Небезпека продажу права вимоги за кредитним договором на ProZorro.Продажі
Зазвичай право вимоги за кредитним договором на ProZorrо продається у великих пулах інших кредитів. Дуже часто переможцями таких торгів стають крупні колекторські фірми, а не фінансові компанії чи банки. Таким чином, особа, що має кредитне зобов’язання перед неплатоспроможним банком, скоріш за все зіткнеться з апаратом колекторської фірми, методи роботи якого всім добре відомі. Тому, є зрозумілим, що перехід права вимоги за кредитним договором до великої колекторської групи складає для боржника ряд незручностей. Саме тому постає питання щодо можливих шляхів зупинення проведення торгів. Далі розповімо про декілька підстав, на які можна послатись, щоб законно зупинити проведення торгів.

Юридичні підстави для зупинення проведення торгів
Процедура проведення торгів продажу такого активу банку визначається «Регламентом роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових  пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються)». Відповідно до даного Регламенту, а також до положення «Про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються» (далі – Положення про Комісію), можна виокремити наступні підстави:
– відсутня інформація про проведення електронних торгів та/або лот на сайті оператора електронного майданчика;
– на сайті оператора електронного майданчика розміщена недостовірна інформація про предмет проведення електронних торгів та/або лот;
– порушення оператором електронного майданчика Регламенту ЕТС з посиланням на відповідний пункт, який, на думку скаржника, порушено;
– оператор електронного майданчика не допускає до участі у торгах;
– користувач не має можливості подати заявку/цінову пропозицію на участь у електронних торгах через електронний майданчик оператора;
– внесення несанкціонованих змін до договорів, що підлягають публікації в електронній торговій системі;
– порушення банком Регламенту ЕТС з посиланням на відповідний пункт, який, на думку скаржника, порушено.
Звертаємо увагу, що даний перелік не є вичерпним.

Обираємо спосіб захисту
Беручи дані підстави до уваги, далі слід обрати найдоцільніший спосіб захисту. Зазначаємо, що існує два способи зупинення проведення аукціону: судовий та адміністративний. Кожний зі способів ми охарактеризуємо далі окремо.
Судовий:
При судовому способі зупинення проведення торгів, слід враховувати, що така процедура є довготривалою. Як зазначалося раніше, торги з продажу активів банку проводяться на підставі рішення Фонду. Тому, необхідним способом судового захисту є подача позовної заяви з вимогою визнання такого рішення Фонду незаконним, аргументуючи це вищенаведеними обставинами, а також встановлення заборони для банку, актив якого продається, вчиняти будь-які дії з продажу такого активу.
Враховуючи значну тривалість розгляду таких справ, слід також подати заяву про забезпечення позову, у якій просити суд зупинити проведення торгів до вирішення справи по суті. Важливу роль у даному аспекті грає обґрунтування необхідності застосування заходів забезпечення позову. Тому, наведемо декілька пунктів, на які слід звернути увагу суду:
1) слід довести, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду;
2) обґрунтувати очевидність ознак протиправності рішень, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.
Тобто, аргументуючи необхідність вжиття заходів забезпечення позову, потрібно зазначати про очевидність ознак протиправності дій відповідача, яким чином такі дії порушують права заявника, та яким чином невжиття таких заходів унеможливлює чи ускладнює виконання рішення суду.
Для того щоб переконливіше аргументувати власну позицію, слід також звернутися і до судової практики. Виразним прикладом є Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2018 р. у справі №826/15604/18. В даній ухвалі суд зазначає наступне: «Отже, враховуючи зазначене, суд вважає, що невжиття заходів забезпечення адміністративного позову може мати наслідком заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам заявника, що відповідає меті застосування правового інституту забезпечення позову. Крім того, у разі невжиття заходів забезпечення позову можливе настання негативних наслідків, для виправлення яких заявнику буде необхідно докласти значних зусиль. Отже, заходи забезпечення позову відповідають предмету адміністративного позову та, водночас, вжиття таких заходів не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямоване лише на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті.». Даною ухвалою було задоволено заяву про забезпечення адміністративного позову у повному обсязі та заборонено банку-продавцю:
1. вчиняти будь-які дії щодо продажу, відчуження (відступлення) в будь-який спосіб прав вимоги (або будь-якої їх частини) по Кредитному договору;
2. поширювати в будь-який спосіб на веб-сайті банку, а також розміщувати у газетах «Голос України» або «Урядовий кур’єр» та на інших інформаційних ресурсах оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону), публічних паспортів та паспортів відкритих торгів (аукціону) щодо продажу, реалізації, відчуження (відступлення) активів (майна) банку-продавця, а саме права вимоги (або будь- якої їх частини) по Кредитному договору;
3. вчиняти будь-які дії з оформлення результатів електронних торгів з продажу активів банку-продавця, а саме права вимоги (або будь-якої їх частини) по Кредитному договору.
Отже, запорукою успіху є грамотно складена позовна заява та заява про забезпечення позову з урахуванням судової практики, а також чітка та послідовна аргументація своїх вимог.

Адміністративний:
Іншим способом зупинення торгів є подача скарги до Фонду з проханням зупинити проведення торгів з підстав, зазначених раніше у статті. Така скарга подається на електронну пошту Фонду (skarga_torgi@fg.gov.ua) у відсканованому вигляді у форматі PDF та .doc. Окрім цього, на сайті Фонду розміщена спеціальна форма подачі скарги, яку обов’язково слід дотримуватись. Відповідно до Положення про Комісію, скарга розглядається протягом 10 днів. За результатами розгляду скарги може бути прийнято рішення про зупинення проведення торгів.
Такий спосіб може здаватися простішим та менш затратним, проте далеко не завжди є ефективним. На даний час склалася вже усталена практика, за якої Фонд рідко приймає рішення про зупинення проведення торгів на підставі поданої скарги.

Перевірка кредитного договору на сайті ФГВФО
На офіційному веб-сайті ФГВФО є можливість перевірити у режимі онлайн, чи не здійснюється продаж права вимоги за кредитним договором. Якщо маєте кредитне зобов’язання перед неплатоспроможним банком, радимо перевіряти таку інформацію час від часу, аби не пропустити проведення торгів та встигнути адекватно відреагувати у разі їх проведення.

Отже, у разі якщо у Вас є кредитне зобов’язання, потрібно враховувати сучасну нестабільність банківської системи України, методи роботи колекторських фірм з боржниками, та завжди тримати руку на пульсі. Найефективнішим способом захистом є звернення до АО «Макмел» за юридичною допомогою, де Вам завжди зможуть допомогти обрати та застосувати єдину правильну модель захисту, залучивши досвід наших юристів.

3300 Просмотров