kakpravilnodatdenegvdolgprimetiobichaiir_A53329E7

14 червня 2017 року Верховний суд України розглянув справу №6-1009цс17 (goo.gl/HEtJA5) та сформував правову позицію, згідно якої, в разі неналежного виконання боржником зобов’язань за кредитним договором, передбачений частиною четвертою статті 559 ЦК України, строк пред’явлення кредитором вимог до поручителя про повернення боргових сум, погашення яких згідно з умовами договору визначено періодичними платежами, повинен обчислюватися з моменту настання строку погашення кожного чергового платежу.

Якщо банк пред’явить вимоги до поручителя, більше ніж за  шість місяців після настання строку для виконання відповідної частини основного зобов’язання, то в силу положень частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється в частині певних щомісячних зобов’язань щодо повернення грошових коштів поза межами цього строку.

Разом з тим, правовідносини поруки за договором не можна вважати припиненими в іншій частині, яка стосується відповідальності поручителя за невиконання боржником окремих зобов’язань за кредитним договором, про погашення кредиту до збігу шестимісячного строку з моменту виникнення права вимоги про виконання відповідної частини зобов’язань.

Читайте також: Проблемні питання припинення іпотеки: позиції ВСУ

Таким чином, ВСУ фактично закріпив, що сплив 6-місячного строку на пред’явлення вимоги до поручителя не є підставою для повного скасування поруки, як про це наразі говорить майже вся судова практика. Така правова позиція убезпечує інтереси кредитора та дає змогу останньому стягувати борг, хоча і лише частково, з поручителя, незалежно від строків виникнення прострочки основного боржника.

796 Просмотров