всу

Верховний Суд України постановою від 06.04.2016р. №6-2387цс15 поставив крапу у справі, які є не поодинокі в сфері кредитних відносин.

Так ВСУ встановив, що факт прийняття кредитором від боржника предмета застави для його подальшої реалізації, що передбачено умовами договору застави, породжує для кредитора обов’язок вчинити необхідні для цього дії протягом розумного строку, ухилення від яких зумовлює виникнення прострочення з боку кредитора.

ВСУ підтвердив, що всі три попередні інстанції дійшли обґрунтованого висновку про визнання неправомірними дій з боку банку щодо нарахування процентів за користування кредитом, з моменту передачі банку предмета застави, оскільки ухилення кредитора від реалізації предмета застави і неможливість вчинити боржникові аналогічної дії, спрямовані на задоволення вимог заставодержателя, має кваліфікуватися як невжиття заходів щодо зменшення збитків, завданих порушенням зобов’язання, та призводить до прострочення кредитора.

Також встановлена можливість, звільнення боржника від відповідальності передбаченої ст. 625 ЦК України, якщо останній доведе, що не виконав грошового зобов’язання через прострочення кредитора.

Повний текст Постанови: https://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57312122

746 Просмотров