201609.12
Президент підписав Закон «Про споживче кредитування»

08 грудня 2016 року на офіційному сайті Президента України з’явилася інформація про підписання П. Порошенком Закону України № 1734-VIII «Про споживче кредитування»,  яким визначаються загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування в Україні, регулюються відносини між кредитодавцями, кредитними посередниками та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування (посилання: https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-spozhivche-kredituvannya-39038)

Прийняття даного Закону нарешті створило передумови для належного функціонування споживчого кредитування в Україні, адже до цього часу єдиним законодавчим актом, що врегульовував усі спірні питання, що поставали в даній сфері, був Закон України «Про захист прав споживачів», а саме положення статті 11 «Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит».

Основними нововведеннями Закону №1734-VIII є:

  • запровадження законодавчих стандартів рекламування кредитних послуг (стаття 7), а саме визначення обов’язкових елементів реклами та встановлення заборон, зокрема встановлення заборони на рекламу кредитів під «0%» річних;
  • визначення реальної річної процентної ставки та механізму її обрахунку. Так, положеннями статті 8 Закону передбачено, що обчислення реальної річної процентної ставки має базуватися на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку та що кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі. Положеннями цієї ж статті визначається і перелік витрат, що включаються чи не включаються до обрахунку такої реальної річної процентної ставки.
  • встановлення форми інформаційної довідки, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит. Паспорт споживчого кредиту затверджено Додатком 1 до Закону, а отримання та ознайомлення із ним є обов’язковою передумовою укладення договору споживчого кредитування. Споживач зобов’язаний надати кредитодавцю підтвердження про ознайомлення з інформацією у письмовій формі. Споживач, який внаслідок ненадання йому такої інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією. Кредитодавець зобов’язаний привести договір у відповідність з умовами, зазначеними у наданій інформації, протягом 14 днів з дати отримання такого повідомлення.
  • Визначення обов’язковості повідомлення про зміну відсоткової ставки навіть у випадку, коли така зміна передбачена умовами кредитного договору. Так, відповідно до ч.4 ст. 11 прийнятого Закону якщо договором про споживчий кредит передбачена змінювана процентна ставка, кредитодавець зобов’язаний письмово повідомити споживача, поручителя та інших зобов’язаних за цим договором осіб про зміну такої ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. Разом із повідомленням кредитодавець зобов’язаний надати споживачу новий графік платежів.
  • зміна черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит. Зокрема, визначено спеціальний порядок зарахування коштів, за яким неустойка (штраф, пеня) сплачується в останню чергу.
  • визначення особливостей відповідальності споживача за договором про споживчий кредит. Положеннями статті 21 Закону передбачено, що пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Закон було розроблено з метою виконання зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема Директив ЄС 2008/48 стосовно імплементації норм законодавства ЄС щодо споживчого кредитування.

Набрання чинності Законом відбудеться 10.06.2017 року.


Посилання на Закон: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1734-19/page

1045 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399