201908.08
Практика Верховного Суду щодо незастосування позовної давності до кредитних зобов’язань

Досить часто люди беруть кредит в Банках. При несвоєчасній сплаті щомісячних платежів Банк, вважаючи клієнта неблагонадійним, звертається до нього з вимогою погасити кредит повністю з відсотками нарахованими за час користування кредитом. Клієнт сплачує всю суму та вважає що його зобов’язання перед банком є виконаним. Проте через деякий час Банк подає позов до суду з вимогою стягнути з клієнта відсотки за кредитом за термін до якого був укладений договір.

Якщо Банк звернувся до клієнта з вимогою повернути всю суму з процентами до закінчення дії договору, то після сплати цих коштів нарахування процентів є незаконним.

Так, Верховний Суд у своїй Постанові № 686/11900/13-ц від 19.06.2019 року дійшов наступного висновку «Відповідно до частини першої, п’ятої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. За зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов’язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання.

Таким чином припис абзацу 2 частини 1 статті 1048 ЦК України про щомісячну виплату процентів до дня повернення позики, у разі відсутності іншої домовленості сторін, може бути застосований лише у межах погодженого сторонами строку кредитування.

Тому право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред’явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов’язання.

Тобто, позовна давність може бути застосована лише щодо вимог про захист прав або інтересів. Оскільки після спливу строку договору у позивача було відсутнє право нараховувати проценти за кредитом, то до вимоги позивача про стягнення таких процентів року позовна давність не може бути застосована, так як вимога є необґрунтованою.»

Отже, суд вказує не про строк позовної давності, а про те, що банк в цілому немає права нічого нараховувати, тобто в принципі нарахування процентів є незаконними

Верховний Суд у своїй Постанові №22ц/794/49/2016 від 12.06.2019 року дійшов висновку, що «Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність – це строк у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Статтею 257 ЦК України визначено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Позичальник належним чином зобов’язання за кредитним договором не виконувала, щомісячні платежі вчасно не сплачувала.
Надіславши письмові вимоги про дострокове погашення кредитної заборгованості, банк змінив строк виконання зобов’язання за кредитним договором, визначивши днем остаточного погашення тридцятий день з дня отримання письмової вимоги.

За змістом частини другої статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
З огляду на вищевикладене, право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за користування кредитом, а також визначену договором неустойку припиняється після визначеного договором строку кредитування чи у разі пред’явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені статтею 626 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов’язання.

Таким чином, відсутні правові підстави нараховувати передбачені договором проценти та пеню до повного погашення заборгованості за кредитом у цій цивільній справі.

Відповідні висновки містяться у постановах Великої Палати Верховного Суду від 28 березня 2018 року у справі № 444/9519/12 (провадження № 14-10цс 18), 04 липня 2018 року у справі №310/11543/13 (провадження № 14-154 цс18).»

Отже, як свідчить практика Верховного Суду після спливу 3 річного терміну та сплати кредиту повністю з відсотками нарахованими за час користування кредитом до вимоги від Банку – нарахування процентів та пені за позовом Банка до клієнту є незаконним та необґрунтованим.

4370 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399